Flevodelen

Flevodelen

Binnen het project Flevodelen is in 2015 op een mooie manier aan het ‘samen sterk’-principe. Door een goede samenwerking tussen de lokale energiecoöperaties zijn er nieuwe concepten en werkwijzen ontwikkeld waar de coöperaties nog jaren plezier van hebben. Hier kun je zien dat kennisdelen en samenwerking echt een meerwaarde heeft.

Het belangrijkste resultaat van Flevodelen is de uitwerking van het concept bewonerscoöperaties. Met deze organisatievorm kunnen bewoners en bedrijven uit Zuidelijk en oostelijk Flevoland participeren in nieuwe windparken. Het is een goede manier om invulling te geven aan de verplichting van de provincie voor nieuwe windparken: 2,5 van de totale investering moet worden opengesteld voor participatie. ook veel initiatiefnemers voor windparken zien hier inmiddels de voordelen van in.

Een concreet resultaat van het project is dat er stappen worden gezet om een bewonerscoöperatie voor Zuidelijk Flevoland op te zetten. Deze coöperatie gaat de partner van windvereniging Zeewolde worden zodat wordt voldaan aan de verplichte bewonersparticipatie. Het grote voordeel van de bewonerscoöperatie is dat bewoners zich mede-eigenaar gaan voelen en dat leidt tot meer draagvlak voor windenergie. We gaan van NIMBY (not in my backyard). Naar OIIOI (only if I own it).

Ook hebben de energiecoöperaties hun voordeel kunnen doen met de kennisuitwisseling over financierings- en organisatievormen. REScoopNL, de coöperatie van van windcoöperaties heeft hier een goede rol in gespeeld. Met hun masterclasses hebben ze nieuwe informatie aangereikt en vervolgens hebben de coöperaties verschillende verdienmodellen onderzocht.

Kortom, we hebben flinke stappen voorwaarts gezet. Er zit veel energie in de lokale energiecoöperaties, het is een krachtige monitor in de samenleving.