Flevolandse agenda: meer aandacht voor klimaatadaptatie en verkleining voetafdruk

Flevolandse agenda: meer aandacht voor klimaatadaptatie en verkleining voetafdruk

 

 

 

 

 

Door klimaatverandering krijgt Flevoland in de toekomst meer te maken met wateroverlast, verdroging en toenemende bodemdaling. Bepaalde gebieden in het Noorden en Zuiden van Flevoland zullen dit duidelijk gaan merken. Tegelijk is Flevoland een ‘badkuip’ die extra aandacht vraagt voor een duurzamer waterbeheer. Steden die drijven, huizen op palen, landbouwgewassen die het goed doen in natte grond. En goed kijken waar je welke ruimtelijke ontwikkeling wilt en of dat past bij de ‘natte’ bodem straks in  2050. Zomaar een aantal innovatieve ideeën die we hebben ingebracht.

Het plan in de strategische agenda van de overheid is om veel nieuwe woningen te gaan bouwen. De woningbouw kan meer circulair en duurzaam. Wellicht kan de landbouw hierin een producerende rol vervullen voor bouwmaterialen. En de wijken dienen ook natuurinclusief en klimaatadaptief te worden ingericht.  Dus veel groen in, op en om de woningen en wijken. En veel innovaties toepassen voor waterberging, zoals waterdoorlaatbare bestrating tot groene daken. De ‘badkuip’ Flevoland heeft veel innovaties nodig om droge voeten te blijven houden in 2050.

Bij onze jonge innovatieve provincie hoort een duurzame leefstijl. Bijvoorbeeld meer plantaardig eten en minder de auto gebruiken. Voor dit laatste is meer werk dichter bij huis nodig en een beter openbaar vervoer. Onze huidige voetafdruk is nu al 7,5 keer zo groot als de aarde aan kan. Met veel nieuwe Flevolanders straks biedt de strategische agenda kansen om de voetafdruk te verkleinen voor mobiliteit, wonen, voedsel en energie.

De Strategische Agenda ‘Over de brug komen’ is afgelopen voorjaar opgesteld door Flevolandse overheden (de provincie, de zes gemeenten van Flevoland en het waterschap) samen met verschillende ministeries. Met als doel om in oktober 2022 met het Rijk samenwerkingsafspraken te maken over de groei- en ontwikkelopgave van Flevoland. De volgende versie van deze agenda zal verrijkt zijn met ook bijdragen vanuit de samenleving. Wij verwachten dat onze inbreng hierin wordt meegenomen.

Meer informatie over de Strategische Agenda ‘Over de brug komen’ leest u op de provinciale pagina:

Samen Maken We Flevoland – Provincie Flevoland