Gratis procesbegeleider én training voor buurtinitiatieven

Gratis procesbegeleider én training voor buurtinitiatieven

Een unieke kans. De NMFF biedt geheel kosteloos een procesbegeleider en training aan voor buren die samen aan de slag willen in hun buurt! Wil je met je buurtgenoten aan de slag om energie te besparen? Maar heb je een zetje nodig om te beginnen, of heb je hulp nodig om een concrete actie te kunnen uitvoeren? We kunnen hierbij helpen via verschillende activiteiten. Deze kunnen uiteenlopen van een buurtborrel over verduurzaming tot tips en tricks voor het gezamenlijk verduurzamen van huizen. Als je maar met een groep buurtgenoten aan de slag gaat in jouw buurt of straat.

Wijk Jagersveld Lelystad ging u voor

Éen van de wijken die bij ons aanklopt voor hulp, is de wijk Jagersveld in Lelystad. In deze wijk zijn een aantal bewoners een energiewerkgroep gestart.
De werkgroep heeft een bewonersavond gehouden op woensdag 15 maart 2023 in de buurt. NMFF heeft de werkgroep hierbij ondersteunt. Het was een drukbezochte avond. De wijk omvat 60 woningen en 30 bewoners waren aanwezig. Dit geeft aan dat het thema leeft in de wijk Jagersveld. NMFF heeft informatie gegeven over kansrijke maatregelen, zoals isolatie. De volgende stap is dat de bewoners gaan inventariseren welke concrete wensen er zijn voor verdere isolatiemaatregelen .

Een andere Lelystadse wijk (Golfpark) klopte eerder aan voor hulp. Inmiddels is deze wijk een aantal jaren al zelf bezig en met succes. Ook daar kwam het idee van een groep bewoners die het initiatief hierin samen namen. Als een van de eerste stappen is een bewonersavond georganiseerd en een bewonersenquête gehouden.

Wil jij ook begeleiding met jouw buurt?

Als je met een groep buurtgenoten aan de slag wilt in jouw buurt bieden we begeleiding aan. Deze begeleiding bestaat uit:

 • Begeleiding bij bijeenkomsten ‘Samen verduurzamen – van idee naar actie met jouw buurt’ waar je leert hoe je je buurt activeert en een netwerk opbouwt. En veel aandacht voor tips en tricks voor het gezamenlijk verduurzamen van huizen (bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, klimaatadaptatie) specifiek voor jullie situatie en wensen.
 • Het uitvoeren van warmtescans, thermocard-acties of een blowerdoortest voor het inzichtelijk maken van warmteverliezen.
 • Het bieden van een professionele begeleider die adviseert en ondersteunt bij activiteiten en met het ontwikkelen en uitbouwen van je organisatie/buurgroep, communicatie, activiteiten etc.
 • Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen en hun ervaringen graag met je delen.

NMFF werkt in dit project samen met 5 maatschappelijke organisaties die zich hebben verenigd onder de vlag van ‘De participatiecoalitie’. Naast de Natuur en Milieufederaties zijn dit HIER, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. De participatiecoalitie zet kennis en ervaring in om bewonersinitiatieven in de energietransitie te ondersteunen. Zo helpen we om de slagingskans van deze bewonersinitiatieven te vergoten. In Flevoland ondersteunen we in 2023 minimaal 5 buurtinitiatieven met hun plannen.

Wanneer kom je in aanmerking voor begeleiding?

Je vraagt begeleiding aan met minimaal 2 mensen die in de buurt wonen.

Daarnaast ben je:

 • iemand die het leuk vindt om met buren in gesprek te gaan en/of
 • iemand die een netwerk in de buurt heeft en/of
 • ondernemend

Je wilt graag in contact komen met buurtgenoten en concrete resultaten bereiken om de buurt te verduurzamen.

Er kunnen verschillende activiteiten opgezet worden, bijvoorbeeld over:

 • Isolatiemaatregelen
 • Zonnepanelen
 • (hybride) Warmtepompen
 • Natuurvriendelijk isoleren
 • Vergroenen van de buurt
 • Versterken sociale netwerken in de wijk
 • Buurtborrel / energiemarkt / informatieavond

Wat wordt er gevraagd?

We verwachten dat je gedreven bent om in je buurt te verduurzamen, en daarvoor andere buurtbewoners te enthousiasmeren. Je bent bereid om je in te zetten om een concreet resultaat te behalen, bijvoorbeeld dat 40 energiebesparende maatregelen in de wijk worden genomen.

Hoe meld je je aan?

Bel of mail ons: 0320-253505 of info@nmfflevoland.nl