Innovatietafel ”Steenbreek”

Innovatietafel ''Steenbreek''

 

 

 

 

 

 

Operatie Steenbreek wil de trend van de verstening stoppen, zowel in de publieke als private ruimte. En zo onze leefomgeving duurzaam vergroenen. Daarbij gaat het om meer dan alleen ‘groen doen’, want dat is niet voldoende. Ook kan zo oplossingen worden gevonden voor klimaatadaptatie, omdat regenwater makkelijker de grond in kan zakken als tuinen minder versteend zijn. Eerder zijn al acties ondernomen om Lelystedelingen te stimuleren te kiezen voor minder verstening in en om huis. Dit met een wisselend succes. Inmiddels zijn er nieuwe acties bedacht, zoals het NK Tegelwippen en het boomspiegelfeest. Ook diverse organisaties in Lelystad richten zich op meer boomaanplant en minder verharding.

Tijdens deze innovatietafel willen we verkennen welke activiteiten we samen kunnen kiezen zodat Lelystad over een jaar een minder versteend oppervlak heeft. Een soort van actie-agenda dus. En graag opgesteld met meerdere organisaties die hierin willen samenwerken met elkaar. Denk aan natuurgerichte organisaties, milieugroepen, actieve wijkgroepen, woningbouwcorporaties, waterschap en de gemeenten. U bent hierbij van harte welkom om deel te nemen aan deze innovatietafel Steenbreek. Het definitieve programma ontvangt u uiterlijk een week van te voren.

Meld je aan