Natuur en Milieuorganisaties stappen uit Convenant Biomassa

NMF's stappen uit Convenant Biomassa

Natuur en Milieuorganisaties stappen uit Convenant Biomassa

 

 

 

 

Houtproductie voor biomassa die in Nederland voor energieopwekking in kolencentrales wordt gebruikt, veroorzaakt in Estland ernstige schade aan bossen en natuur. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO, in opdracht van Greenpeace Nederland. Een aanleiding voor de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) om samen met de andere natuur- en milieuorganisaties uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa te stappen. 

Het in 2015 overeengekomen convenant tussen energiebedrijven en natuur- en milieuorganisaties is een uitwerking van het Energieakkoord uit 2013. Er werd onder meer afgesproken dat er hout in kolencentrales mocht worden bijgestookt. Een gevoelig compromis voor de natuur- en milieuorganisaties, waar zij mee instemden op voorwaarde dat er een maximum kwam op de hoeveelheid bijstook van biomassa en het naleven van strenge criteria.

Duurzaamheidscriteria worden niet nageleefd

De duurzaamheidscriteria voor biomassa, waarop het Convenant Duurzaamheid Biomassa tussen milieuorganisaties en energiebedrijven is gebaseerd, worden in de praktijk met voeten getreden. Het convenant blijkt niet meer dan een papieren tijger. Met die pijnlijke conclusie stappen natuur- en milieuorganisaties uit het convenant. Zij eisen per direct een stop op de miljardensubsidies door de Rijksoverheid voor biomassa. Ze roepen de overheid op om het geld in plaats daarvan volledig in te zetten op duurzame alternatieven, zoals vermindering van het energieverbruik en meer zonne- en windenergie.

Estse natuur de dupe van falend toezicht

Uit onderzoek van SOMO blijkt dat duurzaamheidscriteria in de praktijk niet worden nageleefd, met dramatische gevolgen voor de Estse natuur. Het bedrijf dat de belangrijkste leverancier van biomassa aan Nederland en Europa is, Graanul Invest, is voor de biomassaproductie betrokken bij houtkap van oude bossen met een hoge biodiversiteitswaarde, uit Natura 2000-gebieden en bossen op veengronden die veel CO2 vasthouden.

Oerbos met honderden jaren oude dennenbomen en bedreigde schimmelsoorten werd gekapt. Ook documenteerden onderzoekers kaalkap in leefgebieden van zeldzame en bedreigde vogels. Daarnaast zijn culturele herdenkingsbomen gekapt, zogenoemde kruisbomen.

De maat is vol

Onder de duurzaamheidscriteria had dit nooit mogen gebeuren. Het is niet uit te sluiten dat houtpellets uit deze houtkap ook in Nederlandse energiecentrales zijn verbrand. Ook wij stappen daarom uit het convenant.