Natuur-inclusieve-energietransitie

Natuur-inclusieve-energietransitie

Natuur-inclusieve-energietransitie

 

 

 

 

Er komen veel natuur en milieuproblemen op ons af in de komende tijd, de biodiversiteitscrisis, de energietransitie, de stikstof problemen en de problemen met onze energievoorziening. In 2050 zijn we aardgasvrij in Nederland, dit is vastgesteld in het klimaatakkoord. Daarvoor moet onze energievoorziening worden aangepast. Dit betekent minder energie gebruiken voor onze woningen, winkels, fabrieken en kantoren, maar ook het reduceren van energieverbruik in onze raden, staten en kamers van de politiek. Naast het minder gebruik van energie, zullen we meer gebruik maken van de wind en de zon. Dat moet wel allemaal in hetzelfde kleine stukje aarde worden ingepast.

De Natuur en Milieufederaties denken actief mee over de inpassingen van duurzame energieopwekking, met oog voor onze kwetsbare medebewoners. In samenwerking met onze partners: de Vogelbescherming en Zoogdierenvereniging hebben we onlangs een nieuwe handreiking populatieversterking gepresenteerd.

Het uitwerken van de Handreiking-Populatieversterking is daarbij een eerste stap. De Handreiking beschrijft de nut en noodzaak van populatieversterking, de type maatregelen die kansrijk zijn en de koppelkansen met lopende gebiedsprocessen. Dat laatste is belangrijk, want op dit moment is er voor populatieversterking geen wortel (geld) en geen stok (verplichting).

Het is dus allereerst nodig om dit vraagstuk te agenderen, en om in gesprek te gaan met de diverse programma’s ten behoeve van natuurontwikkeling en -behoud die al lopen. De inzet is dat onze maatregelen daarin worden meegenomen, te denken aan: stikstofaanpak, bossenstrategie, klimaatadaptatie, enzovoorts.

Wilt u zelf aan de slag, kijk dan ook eens bij de lokale duurzame community of de groene agenda voor acties van ons Flevolandse partners.