Netwerk Duurzaamheid Dronten omarmt challenge!  

Netwerk Duurzaamheid Dronten omarmt challenge!  

Netwerk Duurzaamheid Dronten omarmt challenge!  

 

 

 

 

Duurzaamheid Dronten is een netwerk van verschillende natuur- en klimaatbelangenorganisaties die geregeld samenkomen om duurzame initiatieven in Dronten te bespreken en verder vorm te geven. In de klimaatweek van 31 oktober tot 6 november zullen alle deelnemers van het netwerk een circulair challenge doen. De deelnemers zullen spullen zoals kleding, speelgoed en meubels doneren tijdens deze week. Zo komen deze spullen niet bij het afval terecht maar krijgen zij een tweede leven! Deze challenge helpt niet alleen om het grondstofgebruik te verminderen, het is ook een challenge met een sociaal aspect. Door gestegen (energie)kosten deze winter zullen veel mensen onder de armoedegrens zakken.  Voor deze mensen is de nood hoog. Wij roepen iedereen daarom op om mee te doen met deze challenge tijdens de klimaatweek.