Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie

 

 

 

 

In 2016 committeerde Nederland zich aan twee belangrijke doelstellingen: een 100% circulair Nederland in 2050, waarvan 50% gerealiseerd in 2030. Achter deze doelen gaat een grote urgentie schuil. “Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, kunnen we ook in de toekomst nog welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. Het is hoog tijd om een nieuw systeem te bouwen. Op naar een circulaire economie in 2050!’’, aldus het Rijk. Het vaststellen van deze doelstellingen heeft veel circulaire beweging gebracht. In het landelijke uitvoeringsprogramma en de vijf transitieagenda’s die in 2018 zijn vastgesteld, wordt beschreven wat er landelijk gedaan wordt om voor deze vijf sectoren de transitie op te starten.

Inspiratiegids