Op weg naar gemeenteraadsverkiezingen?

Op weg naar gemeenteraadsverkiezingen?

Op weg naar gemeenteraadsverkiezingen?

 

 

 

 

In 2022 gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt ver weg, maar deze zomer worden contouren van verkiezingsprogramma’s geschetst. En dus tijd om onze wensen kenbaar te maken. De coronacrisis heeft een grote impact op ons leven. Gemeenten kunnen de kansen grijpen om groener uit de coronacrisis te komen. We reiken hiervoor 10 inspiratiepunten aan, door in te zetten op ‘groen en duurzaam herstel’. Denk aan stimuleren van energiebesparing en verduurzaming van woningbouw en bedrijven, investeer in lokale maatregelen gericht op klimaatadaptatie, versterk biodiversiteit en natuur, zoals via natuurinclusieve landbouw of ecologisch berm en waterbeheer. En koester de kracht van ‘de beweging van onderop’. Ga op zoek naar de stem van lokale groene organisaties voor oplossingen.

 

NMF’s Pamflet gemeenteraadsverkiezingen 2022