Project Energie & Natuur

Project Natuur & Energie

Zonne- en windenergie realiseren met een plus voor de natuur, dát is de missie van het nieuwe Loket Energie & Natuur. Niet langer die voortdurende botsingen tussen de energietransitie en natuurbelangen, maar juist zorgen dat ze elkaar versterken. Ben je benieuwd naar de laatste inzichten of zoek je handelingsperspectief? Wij helpen je graag op weg!

Hiervoor kun je terecht bij het project

De uitdaging waar we voor staan: ervoor zorgen dat wind- en zonneparken zo min mogelijk ecologische schade veroorzaken en juist bijdragen aan natuurherstel. Het kan, het is nodig, en we zien de interesse in dit thema rap toenemen. Maar we zien ook dat allerlei kansen niet benut worden, omdat bij veel partijen de kennis nog ontoereikend is.

Bij het project kun je terecht met vragen over:

  • inrichting en langjarig beheer
  • financieringsmogelijkheden
  • participatief ontwerp
  • en nog veel meer

Project Energie & Natuur wordt dé kennisplek en ideeënmotor voor biodiversiteit in zonneparken en windparken.