Regionale kenniskring participatie bij grootschalige duurzame energieopwekking

Regionale kenniskring participatie bij grootschalige duurzame energieopwekking

Volgens Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) wordt bij participatie bij grootschalige duurzame energieopwekking een belangrijk deel van de frictie veroorzaakt doordat overheden naar lokale energiecoöperaties kijken voor invulling van bewonersparticipatie en mede-eigenaarschap van duurzame energieopwekking. Terwijl de energiecoöperaties hier in de meeste gevallen (nog) niet voldoende voor zijn toegerust, zeker wanneer het gaat om energie-opwek projecten van de grootte zoals in Flevoland. Op verzoek van de DuurzaamDoor-participatietafel heeft de NMFF tussen december 2018 en december 2019 verkend welke lessen er te leren zijn van Flevolandse cases en op welke wijze meer coöperatief opwekken van duurzame energie mogelijk is.

De centrale vraag van de verkenning luidde: “Hoe kunnen de energiecoöperaties zich ontwikkelen tot volwaardige partners van de wind-verenigingen en (lokale) overheden, zodat verplichte bewonersparticipatie coöperatief kan worden ingevuld? “

In de rapportage ‘lessons learned’ zijn ervaringen met Flevolandse cases opgenomen. Tevens zijn voorbeelden opgenomen hoe de verplichte (gewenste) bewonersparticipatie coöperatief kan worden ingevuld via lokale energiecoöperaties. En zijn aanbevelingen opgenomen hoe energiecoöperaties
zich kunnen doorontwikkelen tot volwaardige partners van overheden en windverenigingen.