Themabijeenkomst Omgevingswet succesvol

Themabijeenkomst Omgevingswet succesvol

 

 

 

 

 

 

Donderdagavond 16 december was de themabijeenkomst over de nieuwe omgevingswet. Tijdens de themabijeenkomst werd aan de achterban toelichting gegeven op de grote lijnen van wat er gaat veranderen als de nieuwe omgevingswet in juli 2022 wordt geïmplementeerd.  De nieuwe omgevingswet zou al in 2018 ingevoerd worden, maar om uiteenlopende redenen is dit al meerdere malen uitgesteld. Zoals het nu staat, is het in 2022 echt zover.

In de nieuwe omgevingswet zijn 26 wetten overgezet in één wet. Dit is belangrijk voor iedereen, want iedereen heeft te maken met de fysieke leefomgeving. Het doel van deze herzieningsoperatie is dat wetgeving rondom omgeving overzichtelijker en efficiënter is. De nieuwe omgevingswet biedt meer kansen door het geven van meer vrijheden en mogelijkheden. Dit brengt echter ook risico’s met zich mee. De participatie in het nieuwe proces is vormvrij. Een gemeente kan bepaalde eisen stellen, maar als dit niet gedaan wordt, is het vormvrij en kunnen spanningen ontstaan tussen verschillende belanghebbenden. Dit risico zit vooral in dat een initiatiefnemer kan wegkomen met een minimale participatie. Een andere belangrijke wijziging in de nieuwe wet is dat bestemmingsplannen worden vervangen door omgevingsvisies. Een omgevingsvisie geldt voor de gehele gemeente. Dus elke gemeente heeft één omgevingsvisie. Ook worden voor gebieden omgevingswaarden gedefinieerd waar initiatiefnemers rekening mee moeten houden bij investeringen en/of aanpassingen.

Na afloop van de presentatie waren bij de aanwezigen nog veel vragen over wat de effecten zijn op o.a. natuurbescherming, participatiemogelijkheden, en wat inhoudelijk en procedureel verandert. Ook was er de wens om minder lokaal te kijken en meer aandacht te besteden aan de context op grotere schaal.

Al met al, was het een informatieve sessie en zullen er meer volgen om meer inzicht te geven in de inhoud van de nieuwe omgevingswet en wat dit betekent voor Flevoland.