Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

Toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

 

 

 

 

 

Het klimaatprobleem vraagt dringend om oplossingen en maatregelen. Extra zonnevelden en windmolens op het land maken daar onderdeel van uit. Tegelijk is er ook een biodiversiteitscrisis. Hoe zorgen we ervoor dat het landschap en de energietransitie hand in hand gaan? Voor beleidsmakers, bestuurders en politici hebben wij een toolbox gemaakt.

Bekijk hier de toolbox

Natuurinclusieve energietransitie

Met de Regionale Energiestrategieën (RES) wordt op regionaal niveau gezocht naar mogelijkheden voor duurzame energie. Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk bij locatiekeuzes, inpassing van projecten en het beheer van projectlocaties. Een natuurinclusieve energietransitie vereist van overheden een actieve, regisserende rol in alle voorbereidende stappen. Lees hier meer over de natuurinclusieve energietranstie.

Toolbox met acht actuele thema’s

In onze toolbox vind je goede voorbeelden binnen acht uitgelichte thema’s:

  1. Inventarisatie landschaps- en/of natuurwaarden
  2. Inzet lokale experts
  3. Gebiedsprocessen en gebiedsopgaven
  4. Beleidskaders zon en wind op land
  5. Beoordelingssystematiek
  6. Goed gebruik van de (provinciale) omgevingsverordening
  7. Meerwaarde voor natuur en landschap
  8. Ruimtelijke samenhang en cumulatie van effecten

Zie hier het artikel.