Update: studenten vorderen met restylen postkantoor!

Update: studenten vorderen met restylen postkantoor!

Update: studenten vorderen met restylen postkantoor!

 

 

 

 

De studenten van de opleiding Duurzame Bouwkunde aan de hogeschool Windesheim zijn begonnen met het maken van hun plannen voor de herbestemming van het oude postkantoor in het centrum van Lelystad. Daarmee hebben zij onze challenge aanvaard om duurzaam te (ver)bouwen. Dit gaat echter nog lang niet altijd goed.

Vorige week hebben de studenten een rondleiding gehad door het gebouw. Tijdens deze rondleiding hebben zij bouwstructuren ontdekt, installaties bestudeerd en nog veel meer! Ook hebben de studenten een eerste inventarisatie bij zowel de gemeente als bewoners gedaan om uit te zoeken wat mogelijke nieuwe functies van het gebouw kunnen zijn. Op basis hiervan hebben zij deze week hun eerste plannen gepresenteerd aan de Natuur en Milieufederatie. Opvallend was dat lang niet alle studenten duurzame vormen van (ver)bouwen aandacht hebben gegeven in hun plannen. Tot nog toe is er geen accent gelegd op energiezuinig-, circulair- of natuurinclusief bouwen en concrete oplossingen als isolatie, recyclen van materialen, en groene gevels of daken bleven uit. De Natuur en Milieufederatie zal, als opdrachtgever, in de komende weken de studenten proberen te prikkelen om veel van dit soort initiatieven te verwerken in hun concrete plannen.

Zelf ook op een manier bezig met duurzaam (ver)bouwen? Meld je dan aan voor één van onze duurzaam bouwen challenges via www.ikdoemeejijook.nl