Varend Ontgassen

Varend Ontgassen

Varend Ontgassen

 

 

 

 

 

Ondanks het verbod van de Provincie Flevoland, blijft het langs veel plekken voor de kust van Flevoland onder voorwaarden toegestaan om varend te ontgassen; het schoonblazen van de giftige stoffen uit het ruim van tanksschepen. De stoffen die hierbij vrijkomen zijn vaak zeer kankerverwekkend.  

Dit komt omdat het Provinciale geen niet wettelijk is verankerd en er voor de Provincie geen mogelijkheid is om het verbod te handhaven. De wateren waarop varend wordt ontgast staan namelijk onder beheer van het Rijk. De Omgevingsdienst Flevoland kan hier dus geen toezicht houden en handhaven. 

In de toekomst zal er wel een landelijk verbod komen op varend ontgassen. Echter, Nederland stelt dit verbod tegelijk in met andere landen aan de Rijn. Meerdere van deze landen schieten niet op met het instellen van dit verbod. Hierdoor zal varend ontgassen waarschijnlijk tot minimaal 2024 onder voorwaarden toegestaan blijven. De Provincie Flevoland probeert schippers wel te helpen door in de toekomst meer installaties aan te bieden waar schippers hun schepen kunnen ontgassen. 

Toch vindt de Natuur en Milieufederatie Flevoland het onacceptabel dat de inwoners van Almere, Lelystad en Urk worden blootgesteld aan deze zeer giftige stoffen. Daarom gaan wij samen met andere Milieufederaties kijken hoe we het verbod op varend ontgassen, dat al door meerdere provincies is ingesteld, alsnog gehandhaafd kunnen krijgen. Zodra hierover ontwikkelingen zijn zullen we u informeren.