Voortgang Gemeentecoalities Flevoland

Voortgang Gemeentecoalities Flevoland

Voortgang Gemeentecoalities Flevoland

 

 

 

 

Zes weken na de Gemeenteraadsverkiezingen krijgen de eerste nieuwe coalities in Flevoland vorm. In Dronten is maandag 2 mei het nieuwe coalitieakkoord al gepresenteerd. Ook in Zeewolde zijn partijen begonnen met de formatie.  

In Dronten gaan het CDA, Leefbaar Dronten, D66 en SP met elkaar in zee. Beoogd wethouder milieu is Lazise Hillebregt van D66. CDA, Leefbaar en D66 hadden al een meerderheid, maar hebben besloten om SP te betrekken bij de coalitie om de bestuurscultuur in de gemeente te verbeteren. Het coalitieakkoord van de gemeente Dronten kan je hier lezen. Het nieuwe college wordt op 12 mei geïnstalleerd.  

In Zeewolde gaan de twee grote winnaars Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie samen een coalitieakkoord maken. De twee partijen wonnen door stellingname tegen de komst van het datacenter. De twee partijen zeggen dat er ook rekening zal worden gehouden met de standpunten van de andere partijen in de Raad. Formateur PieterJan Hilbers verwacht dat er media juni een nieuw bestuur is. 

Nog niet in alle Flevolandse gemeenten gaat het zo hard als in Dronten en Zeewolde. In de Noordoostpolder en Urk wordt voortgang gemaakt, terwijl Almere en Lelystad nog in de verkenningsfase zitten vanwege het grote aantal partijen in de Raad. 

De Natuur en Milieufederatie gaat kort na de installatie van elk college langs bij de nieuwe milieuwethouders om kennis te maken en direct een band te creëren. Houdt onze sociale mediakanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van deze kennismakingen!