Provincie trekt 2,5 miljoen uit voor aanpak Stikstof

Provincie trekt 2,5 miljoen uit voor aanpak Stikstof

 

 

 

 

De NMF’s volgen de ontwikkelingen rond stikstof op de voet. In Flevoland is een volgende stap gezet: de provincie gaat 2,5 miljoen euro uit trekken voor de Aanpak Stikstof Flevoland. Hiermee wordt de vergunningverlening op orde gesteld, de stikstofdepositie beperkt door duurzame technologische vernieuwingen bij boeren te stimuleren en om de natuur te versterken. De provincie kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar bodemdaling en de bossenstrategie. De vrijgekomen stikstofruimte wil de provincie inzetten voor belangrijke projecten in Flevoland, zoals de woningbouwopgave van 100.000 woningen.