‘’Dankzij de NMFF komen we als lokale energiecoöperatie op een laagdrempelige manier in contact met andere mensen, bedrijven en organisaties binnen de energietransitie’’

‘’Dankzij de NMFF komen we als lokale energiecoöperatie op een laagdrempelige manier in contact met andere mensen, bedrijven en organisaties binnen de energietransitie’’

Sinds 2017 is de Groene Reus lid-organisatie van de Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF). Een groene energiecoöperatie die zich over veel verschillende energieprojecten buigt, met als doel de duurzaamheid in Flevoland te vergroten. Hoe? Daarover vertelt Jeroen, woordvoerder van de Groene Reus meer.    

Jeroen: ‘’Verbetering van woningisolatie, energiebesparing, opwekking en levering van duurzame energie, en vooral het bewustzijn verhogen over verduurzaming van de leefomgeving onder Flevolanders’’. Op die manier wil  de energiecoöperatie een bijdrage leveren aan een mooi en duurzaam Flevoland. Stappen die cruciaal zijn in de energietransitie, vindt de NMFF.  

Wat is jullie missie? 
De Groene Reus: ‘’Onze missie is het versnellen van de energietransitie. We willen Almere en Flevoland laten overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie’’. In het kader hiervan starten zij mooie projecten. Neem bijvoorbeeld grootschalige zonneparken, zoals het Almeerse zonnepark Zuyderzon en zonnecentrales op locaties van de Zorggroep Almere.  

De NMFF heeft haar focus op de energietransitie en fungeert hierin als een spin in het web voor overheden, bedrijven en ondernemers. Voor energiecoöperaties zoals  lidorganisatie De Groene Reus biedt dit een waardevol netwerk. ‘’De NMFF ondersteunt ons door kennis beschikbaar te stellen en samenwerkingen te faciliteren. Het lidmaatschap bij de NMFF is voor ons interessant, omdat we als lokale energiecoöperatie zo op een laagdrempelige manier in contact kunnen treden met andere partijen die zich inzetten voor de energietransitie.’’

 

 

‘’Voor mensen is dit vaak nog een nieuwe en onbekende manier van energie afnemen, maar het biedt vele voordelen. Bovendien stimuleren we de lokale economie en kun je met eigen ogen zien waar jouw energie vandaan komt’’

Waar staan jullie over 5 jaar?  
Jeroen: ‘’We willen de komende jaren doorgroeien en meer duurzame projecten realiseren binnen de Provincie. Almere biedt nog vele legen daken, genoeg mogelijkheden tot het ontwikkelen van meer zonnecentalesLelystad biedt voor ons ook kansen om met ons aanbod verder te groeien.’’ 

Hoe kan de NMFF hierbij helpen?
De NMFF is actief in het ondersteunen van haar lid-organisaties. De Groene Reus ziet graag dat NMFF stimulansen blijft bieden gericht op lokale duurzame energieproductie. Jeroen: ‘’Voor mensen is dit vaak nog een nieuwe en onbekende manier van energie afnemen, maar het biedt vele voordelen. Bovendien wordt zo de lokale economie gestimuleerd en kun je met eigen ogen zien waar jouw energie vandaan komt.’’ De lidorganisatie meent dat NMFF in dit kader een perfecte rol kan oppakken door het organiseren van een promotionele bewustwordingscampagne.

Wil je meer weten over groene energie en de initiatieven van De Groene Reus?