Roy Michielsen

Mijn naam is Roy Michielsen, 39 jaar en ik woon in Dronten. Ik ben
werkzaam bij ERF BV, een grootschalig biologische landbouwbedrijf in Flevoland dat gewassen teelt op gronden die in de toekomst zullen worden ingezet voor woningbouw. ERF experimenteert samen met zusterorganisatie stichting Hemus met nieuwe teeltsystemen waarbij landbouw en natuur meer worden geïntegreerd. Voorbeelden hiervan zijn Strokenteelt en Agroforestry.

Vanuit mijn rol bij ERF heb ik contact met veel verschillende stakeholders, zoals overheden, terreinbeheerder organisaties, kennisinstellingen en agrarische collectieven en branche- en
belangenbehartigingsorganisaties. Ik vind het belangrijk en leerzaam om elkaars perspectieven en ideeën te horen en met elkaar daarover in gesprek te gaan. Door het in gesprek gaan en het in de praktijk uitvoeren wil ik graag een bijdrage leveren aan de transitie naar een toekomstbestendige
landbouw.

Graag maak in onderdeel uit van het bestuur van de Natuur en Milieufederatie Flevoland. Ik leer graag meer over wat de federatie en de lidorganisaties doen op het gebied van natuur en milieu in Flevoland. En ik hoop vanuit mijn achtergrond een bijdrage te kunnen leveren aan het samenwerken voor een
mooi en duurzaam Flevoland.

Naast mijn werk bij ERF BV heb ik met mijn ouders een biologisch akkerbouwbedrijf in Dronten en zit ik het bestuur van BDEKO (vereniging van biologische boeren in Flevoland) en in het bestuur van Stichting administratiekantoor in aandelen van SwifterwinT BV. Naast m’n werk doe ik graag hardlopen en wandelen.

Bestuur NMFF