Blog: Toekenningen Fonds Verbraaken

Blog: Toekenningen Fonds Verbraaken

Sinds enige jaren beschikt Natuur en Milieufederatie Flevoland over een Fonds dat als doel heeft om onze lidorganisaties financieel te ondersteunen. Aangesloten lidorganisaties kunnen ieder jaar op dit Fonds een beroep doen. Het Fonds is mogelijk vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en heeft jaarlijks een bedrag beschikbaar. Vera Dam vertelt hierover.

Beluister Radioblog