Waterstofcoalitie presenteert pact voor toekomst van Nederland

Waterstofcoalitie presenteert pact voor toekomst van Nederland

 

 

 

 

 

Waterstofcoalitie presenteert pact voor toekomst Nederland

De Waterstofcoalitie, bestaande uit 39 organisaties waaronder de Natuur en Milieufederaties, presenteerde deze week voor het nieuwe regeerakkoord een breed gedragen pact voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Met de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen wordt het mogelijk om versneld CO2-uitstoot terug te dringen en altijd te kunnen beschikken over duurzaam opgewekte energie.

De Natuur en Milieufederaties vinden dat in de kabinetsperiode 2021-2025 waterstof een prominente plaats moet krijgen in het op te stellen regeerakkoord: ‘Nu investeren in waterstof is een win-win voor het klimaat én de economie. De komende 4 jaar zijn doorslaggevend voor de energietransitie en de tijdige ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Nu is het moment om in actie te komen en meer te gaan investeren in de waterstof economie. Met dit breed gedragen waterstofpact maken de 39 samenwerkende organisaties de weg vrij voor de groene waterstofeconomie.’

Niet eerder kon waterstof op zoveel draagvlak in verkiezingsprogramma’s rekenen. Het is nu zaak die gedeelde visie te vertalen in daadkrachtig beleid. De Waterstofcoalitie stelt een pact voor waarmee binnen één kabinetsperiode een basisketen voor waterstof kan worden gerealiseerd. In 2025 kan Nederland bij de Europese voorhoede horen als het gaat om de productie, het transport, het gebruik en de opslag van waterstof. Een overheidsinvestering van € 2,5 miljard (in de periode 2021-2025) maakt dit mogelijk. Download het Waterstofpact 

In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen gaan er steeds meer geluiden op dat waterstof een goede oplossing biedt. Toch is dat lang niet voor alle toepassingen het geval. Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) heeft meegedacht met Natuur & Milieu voor het ontwikkelen van een waterstofladder die helpt om het gebruik van waterstof af te wegen. De ontwikkelde waterstofladder geeft een goed overzicht. Bekijk hier de NM-Wanneer-Waterstof.