Consortium EiwitAnders

Consortium EiwitAnders

Het Consortium EiwitAnders wil van de veldboon een heldboon maken. Samen met de betrokken partners vormen we een consortium dat meerjarig gaat bouwen aan een veldbonenketen voor Noord-Nederland, met waarde voor iedereen, van teler tot consument.

Op dit moment komt echter 70% van de bonen die mens (en dier!) in Nederland consumeren uit het buitenland. In het kader van de circulaire economie – behoud van grondstoffen als water, land en stikstof, en het minimaliseren van fossiele grondstoffengebruik – is het een expliciete wens om (1) minder afhankelijk te worden van eiwitimport en (2) waar mogelijk plantaardige eiwitten direct te gebruiken voor humane consumptie (kortere ketens). De veldboon biedt uitkomst. In Nederland wordt momenteel ca. 420 hectare veldbonen geteeld. Het merendeel wordt gebruikt als veevoer. Terwijl deze tuinboon-variant prima voor menselijke consumptie geschikt is.

Het belang van eiwitten

Eiwitten zijn dé bouwstenen voor onze spieren. Eiwitten, opgebouwd uit aminozuren, zijn plantaardig of dierlijk van oorsprong. Sommige aminozuren maakt het lichaam zelf aan, anderen niet. Deze laatste, de essentiële aminozuren krijgen we via ons voedsel binnen. Dat kan prima met dierlijke of plantaardige eiwitten. Productie van dierlijke eiwitten legt een enorm beslag op natuur en milieu. Redenen genoeg om een dieet met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten te stimuleren.

Achtergrond

Wij vinden de veldboon circulair, omdat veldbonen een flinke winst opleveren voor onze natuurlijke hulpbronnen. Ook dragen ze bij aan de reductie van broeikasgassen – vergeleken met dierlijke eiwitten. De keten wordt dus korter en duurzamer. Maar op circulair gebied valt nog meer winst te behalen. De bodem is een waardevolle grondstof waarvan we de kwaliteit willen bewaren. Het is de basis van een circulair voedselsysteem. Een gewas als de veldboon, heeft een positief effect hierop. Daarnaast is het zo dat bij de teelt en verwerking van veldbonen reststromen ontstaan – loof, hulletjes etc. – die mogelijk toepasbaar zijn in andere kringlopen. Deze kringlopen zouden we graag identificeren en ontwikkelen. In de circulaire keten-trajecten werken we met bedrijven samen aan innovatieprojecten gericht op de circulaire economie en energietransitie. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht naar andere waarde creatie en nieuwe businessmodellen.

Vind jij de veldboon ook een heldboon? Wil jij ook in actie komen voor het gebruik van meer plantaardige eitwitten?