Drenthe Bouwt Circulair

Drenthe Bouwt Circulair

We moeten overstappen naar circulaire manieren van bouwen. Grondstoffen worden schaars en de uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe. De huidige manier van bouwen draagt hieraan bij. Inzetten op circulair bouwen biedt grote kansen voor innovatie met positieve effecten voor milieu én economie. Wij slaan daarom samen met Drentse opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers de handen ineen voor het realiseren van meer circulaire bouwprojecten.

Met ‘Drenthe Bouwt Circulair’ gaan we voor praktijk- en actiegerichte samenwerking. Binnen deze regionale aanpak delen we kennis en ervaringen breed via een groeiend aantal projecten. Circulair bouwen moet zo de nieuwe standaard in Drenthe gaan worden. Download hier onze agenda.

Bouwbedrijven en overheden zijn het erover eens dat we anders moeten bouwen. We doen een te groot beroep op grondstoffen en stoten te veel CO2 uit. Dit leidt tot klimaat- en milieuschade en oplopende bouwkosten. De lat ligt hoog. In de Noord-Nederlandse Routekaart voor de circulaire economie en de provinciale ‘Roadmap voor Circulair Drenthe’ is de bouw dan ook één van de belangrijkste sectoren. Dat vraagt op korte termijn om actie en meer circulaire bouwprojecten. Doe je mee?

Onze doelen en agenda

 • Meer praktijkprojecten
  Wij willen het aantal praktijk projecten snel laten groeien. We stimuleren en ondersteunen daarom actieve en ondernemende opdrachtgevers. Bij voorkeur via een à twee concrete projecten of experimenten per gemeente.
 • Circulair aanbesteden
  Met workshops en masterclasses inspireren wij opdrachtgevers om stappen te zetten richting circulair aanbesteden. De toekomstige Drentse bouwopgave biedt hiervoor grote kansen. Zeker als opdrachtgevers vanaf het begin in coproductie met  bouwers en ontwerpers om tafel gaan.
 • Proeftuinen van betekenis
  Circulair bouwen is meer dan het stapelen van stenen. Het vraagt om nieuwe samenwerking en kruisbestuivingen tussen meerdere sectoren. We zijn daarom uit op proeftuinen voor circulaire gebiedsontwikkeling. Daarmee geven we invulling aan de circulaire economie.
 • Drentse databank
  Goede voorbeelden geven we een podium. We moeten meer leren van elkaars ervaringen. Wij zetten daarvoor een Drentse kennisdatabank Circulair Bouwen op. Iedereen kan hiervan gebruik maken.
 • Koppeling praktijk en onderwijs
  Circulair bouwen betekent nieuwe diensten, producten en technieken. Dit vraagt nieuwe passende kennis en vaardigheden; vakmanschap voor een betere wereld. Drenthe Bouwt Circulair verbindt de nieuwe praktijk met onderwijsontwikkeling voor mbo, hbo en wo. Het innovatielab NICE is hiervoor ons platform.
 • Regionale grondstoffenbank
  Het Drentse ‘aanbod’ van bestaande gebouwen, materialen en producten moet in kaart worden gebracht. Dit geeft een beeld van de aanwezige bouwgrondstoffen voor hoogwaardig hergebruik. Wij nodigen gemeenten uit actief met ons mee te doen aan de Urban Mine NNL. Een Noord-Nederlandse schatkist voor hergebruik die toegankelijk is voor de markt.

Ben jij bouwondernemer en wil je medeondertekenaar worden van onze agenda? Of ben je opdrachtgever en nieuwsgierig naar de mogelijkheden?