Koplopersproject Duurzaam Ondernemen

Koplopersproject Duurzaam Ondernemen

Met het ‘Koploperproject’ helpt DZyzzion samen met ons bedrijven om in groepen op een inspirerende en praktische manier aan de slag te gaan met toekomstbestendig ondernemen. Interne milieuzorg staat hierin voorop. De transitie naar een duurzame betekenisvolle economie wordt steeds belangrijker. Het traject start met een bijeenkomst waarbij de eerste negen bedrijven onderling kennis maken en waarbij zij grondig worden doorgelicht op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat is een duurzaamheidsprofiel dat laat zien wat er allemaal al goed gaat, maar ook wat er beter kan en welke voordelen er behaald kunnen worden.

De Milieubarometer wordt zo gebruikt om de milieuprestaties inzichtelijk te maken. Na alle nulmetingen worden de uitkomsten gedeeld en gaat elk bedrijf aan de slag met het opstellen van een praktisch actieplan en een MVO-communicatieplan. Al met al duurt het project een klein jaar met als afsluiting een MVO-conferentie waar alle resultaten gepresenteerd zullen worden.

Duurzaam ondernemen loont. Iedere koplopergroep kent een winnaar die tijdens de slotconferentie een prijs in ontvangst mag nemen. Daarnaast ontvang je als deelnemer automatisch een MVO-certificaat en de mogelijkheid om je organisatie op de MVO-app te profileren. Als Koploper ben jij straks dé organisatie in Drenthe waar bewuste klanten en overheden naar kijken.

Vervolgstap Circulair

Binnen het project begeleiden we niet alleen bedrijven, we zorgen voor de eerste kennismaking met circulaire economie. Gezamenlijk ontdek je hoe je circulair kunt werken. Dat betekent nadenken over hoe je de reststromen (afval) uit je processen weer ergens anders als grondstof in kunt zetten en hoe je interessante nieuwe verdienmodellen kunt ontwikkelen die gebaseerd zijn op ‘gebruik in plaats van bezit’. Voor de ondernemers die dit na of naast het Koploperproject willen doorontwikkelen – hebben we iets anders in petto…

In januari 2016 is de MVO-Alliantie Noord Nederland opgericht. Een samenwerkingsverband van Noordelijke organisaties (publiek en privaat) die hun krachten willen bundelen als het gaat om het realiseren van hun ambities voor een circulaire en inclusieve regionale economie en samenleving. Ook wij zijn met het Koploperproject aangesloten bij deze alliantie. 

Ben je enthousiast geworden over deelname aan één van deze projecten?