Energiewerkplaats Drenthe

Energiewerkplaats Drenthe

Wil je samen in je buurt, wijk of dorp aan de slag met energiebesparing of met het samen opwekken van duurzame energie? De Energiewerkplaats Drenthe helpt je op weg.

Wij staan paraat voor bewonersgroepen die samen iets willen doen met energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Samen hebben we jarenlange ervaring met het begeleiden en versterken van lokale energie-initiatieven. Inmiddels hebben we meer dan 100 groepen in de regio geholpen om tot resultaten te komen. Een team van onafhankelijke experts ondersteunt de Energiewerkplaats en helpt jouw lokale initiatief.

  1. Zit je in een werkgroep energiebesparing? Dat ondersteunen we graag.
  2. Wil je samen met je buren zonnepanelen of isolatie regelen? We helpen je bij je campagne.
  3. Zou je voor dorpsgenoten een groot zonnedak willen realiseren? Wij kunnen je begeleiding bieden.
  4. Wil je een lokale energiecoöperatie oprichten? We helpen je een team vormen.
  5. Of met de hele straat naar energieneutraal? Daar hebben we stappenplannen en handboeken voor.

Wat doen we?

Wij ondersteunen bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Of het nu gaat om een bewustwordingsproject, uitvoeren van gezamenlijke besparingsmaatregelen in een dorp of wijk, het oprichten van een lokale energiecoöperatie of om het ontwikkelen van collectieve opwekinstallaties. De Energiewerkplaats Drenthe helpt initiatieven om zichzelf te organiseren en resultaten te behalen. Hiervoor bieden wij kennis, netwerk en praktische ondersteuning.

Wij werken samen om lokale energie-initiatieven goed te kunnen helpen via één centrale en zichtbare plek in Drenthe. Door onderling te schakelen en kennis en netwerken te delen, werken we efficiënt samen en versterken we de energiebeweging van onderop.

Wat de Energiewerkplaats Drenthe voor jouw initiatief kan betekenen

Vanuit onze ervaring weten we hoe een succesvolle aanpak eruitziet. Wat komt er op je af? Wat zijn de mogelijke of beste stappen? Wie moet je wanneer erbij betrekken? Maar ook: wat zijn de valkuilen in het proces? Hierover kunnen we met je meedenken en advies geven.

Daarnaast beschikt de Energiewerkplaats over een verzameling van communicatiemiddelen en documenten zoals stappenplannen, checklists, en rekenvoorbeelden die onderweg nuttig zijn.

Wij delen onze kennis graag met anderen, zodat niet telkens opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. Ook bevorderen we de kennisuitwisseling tussen de initiatieven onderling.

Wil je ook aan de slag met je buurt om samen energie op te wekken of te besparen?

Neem nu contact op met de Energiewerkplaats en wij helpen je verder.