Drentse Voedseltafel

Drentse Voedseltafel

In 2016 en 2017 heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe de Drentse voedselbeweging in kaart gebracht. Door middel van een serie bijeenkomsten (Meet & Eats) hebben we het netwerk samengebracht en hebben we toegewerkt naar een Voedselagenda voor onze provincie.

Hiermee hebben we zichtbaar gemaakt hoe rijk Drenthe en Groningen zijn aan voedsel-initiatieven en ondernemers en hoeveel energie er in deze beweging zit. Ook hebben we een gezamenlijke opgestelde voedselagenda gepresenteerd aan bestuurders. Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt namelijk kansen voor de milieukwaliteit, onze gezondheid, dierwelzijn en de Drentse economie.

Deze voedselagenda moet nu verder handen en voeten krijgen en uitvloeien in concrete acties. Hiervoor is het noodzakelijk dat de juiste partijen samen komen en van elkaar op de hoogte zijn van wat er speelt. Het voedselnetwerk is namelijk volop in beweging en op verschillende terreinen en regio’s vinden tal van activiteiten plaats.

Doel

Wij willen met de Voedseltafel Drenthe de initiatieven en activiteiten structureel met elkaar verbinden. Hiermee creëren we een platform waarop samengewerkt kan worden, uitwisseling plaatsvindt, men elkaar kan helpen aan ideeën en contacten en een zo compleet mogelijk beeld geschetst wordt van wat er in plaatsvindt binnen deze beweging in Drenthe. Zo creëren we samen een bodem voor duurzame samenwerking en uitwisseling, waarop de voedselbeweging verder kan bouwen de komende jaren.

Voedselagenda

Download hier de gezamenlijk opgestelde Voedselagenda (pdf).