Duurzame melkveehouderij

Duurzame melkveehouderij Drenthe

Binnen de samenwerking “Duurzame Melkveehouderij Drenthe” werken wij samen met LTO Noord, het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provincie Drenthe aan de verduurzaming van de melkveehouderij in Drenthe. De gezamenlijke ambitie is dat er in 2025 in Drenthe zoveel als mogelijk, sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2025 tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur.

Duurzaamheidsplan

Met een bedrijfseigen duurzaamheidsplan krijgen melkveehouders inzicht in hun bedrijfsvoering én concrete aanbevelingen voor verduurzaming. Voor melkveehouders die na het opstellen van het plan verbeteringen realiseren op het gebied van onder meer weidegang, klimaat en ammoniakemissie heeft de provincie Drenthe een financiële beloning in het vooruitzicht gesteld.