Zienswijze Datacenter Zeewolde

Zienswijze Datacenter Zeewolde

Het Bestemmingsplan Trekkersveld IV biedt mogelijk ruimte voor de vestiging van een hyperscale datacenter van een nog onbekende partij. De NMF Flevoland heeft eerder een zienswijze ingediend op deze plannen.

Het partij achter de plannen heeft aangegeven het ‘duurzaamste datacenter ter wereld’ te willen bouwen. Daar kunnen wij alleen maar voor zijn! Maar we blijven natuurlijk wel kritisch: zoals de plannen er nu liggen is dit niet ‘het duurzaamste datacenter te wereld’.

In onze eerdere zienswijze hebben wij gewezen op de ecologische effecten van het voorgestelde koelwatersysteem wat gebruik maak van oppervlaktewater uit de Hoge Vaart. In het nieuwe bestemmingsplan worden drie opties genoemd voor het koelwatersysteem: water opnemen en lozen op de Hoge Vaart, water opnemen uit de Hoge Vaart en lozen op het Wolderwijd, en water opnemen en lozen uit het Wolderwijd. Wat ons betreft zijn deze opties alle drie ongewenst. Wij pleiten voor een gesloten koelwatersysteem waarbij het koelwater gebruikt wordt voor het warmtenet.

De partij achter het datacenter wil gebruik maken van 100% groene stroom, omdat het datacenter jaarlijks twee keer het stroomverbruik van Zeewolde vraagt heeft dit een grote invloed op het energieneutraal maken van de provincie Flevoland. Wij dringen er dan ook op aan dat de partij binnen de regio investeert in duurzame energie.

Zienswijze Datacenter Zeewolde