Adviesloket Ruimte: Zienswijze NMFF op Nota Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening

21 oktober 2019

Natuur- en Milieufederatie Flevoland heeft een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de PlanMER van de luchtruimherziening.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie werken in het programma Luchtruimherziening samen met de luchtverkeersleidingsorganisaties LVNL, CLSK, MUAC aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. De herziening van het Nederlands luchtruim heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen van luchthaven Lelystad Airport, omdat de luchtruimherziening onder andere ten doel heeft ruimte te bieden voor de vluchten van en naar Lelystad Airport.

Eerst herziening van het luchtruim vóór opening luchthaven Lelystad
Een van de doelen van de luchtruimherziening is het herindelen van het luchtruim om ruimte te geven voor de vliegbewegingen van Luchthaven Lelystad. Zonder de luchtruimherziening is er een situatie waarbij er op zogenaamde “laagvliegroutes” wordt gevlogen wat tot veel overlast zorgt. De luchtruimherziening is gepland om in 2023 geëffectueerd te worden. Wij verzoeken minister Van Nieuwenhuizen eerst de herziening van het luchtruim af te ronden, vóór opening van Luchthaven Lelystad.

Uitbreiding van de capaciteit van het luchtruim zou geen doel op zich moeten zijn
Eén van de drie doelen van de luchtruimherziening is uitbereiding van de luchtruimcapaciteit. Wij zijn het daarmee niet eens. De andere twee doelen, verduurzaming: verminderen milieu impact en hinder én een efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim onderschrijven wij. Wij begrijpen ook dat de uitvoering van een oplossing van die 2 doelen zou kunnen leiden tot meer capaciteit. Echter, de verruiming van capaciteit zou geen doel op zich moeten zijn.

Betere onderbouwing en beter toetsingskader
Verder gaan wij in onze zienswijze op een aantal plaatsen in dat er een betere onderbouwing nodig is, bijvoorbeeld bij de varaintkeuzes en dat het toetsingskader dat nu wordt voorgesteld voor de PlanMER onvoldoende is.

Onze volledige zienswijze kunt u hier lezen

Wilt u meer weten:

  • Meer informatie over het programma Luchtruimherziening kunt u vinden op de website https://www.luchtvaartindetoekomst.nl
  • Begin dit jaar heeft de Natuur en Milieufederatie Flevoland een zienswijze ingediend op het ontwerp Wijzigingsbesluit van het Luchthavenbesluit van Lelystad Airport.

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.