Europa wil meer beschermde natuurgebieden, niet minder!

7 februari 2020

In het zoeken naar een oplossing voor het stikstofprobleem hoort men regelmatig doorklinken dat er wellicht minder beschermde natuurgebieden (Natura2000) in Nederland zouden moeten zijn om zo het probleem van een te hoge stikstofdepositie gewoon weg te kunnen wuiven. Uiteraard vinden wij dit een slecht idee, de achteruitgang van biodiversiteit zet onverminderd door, en het belangrijkste Nederlandse middel om dat tegen te gaan; het NatuurNetwerk Nederland (EHS) is -zelfs na het onterecht verminderen van de doelstellingen- nog lang niet af. Nu is het zelfs zo dat de minister onlangs heeft toegezegd de herindeling (opheffen of samenvoegen) van Natua2000-gebieden met Brussel te gaan bespreken.

Gelukkig ziet het er naar uit dat Europa het -net als ons- niet ziet zitten om minder natuur te beschermen, nee in tegendeel.

Europarlementsleden hebben 16 januari 2019 aangeven dat zij willen dat er in oktober 2020, bij de aanstaande wereldwijde VN-conferentie over biodiversiteit in Kunming China overeenstemming wordt bereikt over wettelijk bindende doelstellingen, zoals dat ook het geval was bij de akkoord van Parijs over klimaatverandering. Om het huidige traject van verlies van biodiversiteit te stoppen, moet overeenstemming worden bereikt over wettelijk bindende doelstellingen met tijdlijnen, prestatie-indicatoren en rapportagemechanismen op basis van gemeenschappelijke normen, aldus de resolutie.

En… de EU moet (en wil) hierin het voortouw nemen!

Het Parlement wil dat de komende EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 ervoor zorgt dat de EU het goede voorbeeld geeft door ervoor te zorgen dat ten minste 30% van het EU-grondgebied uit natuurlijke gebieden bestaat. Even voor het beeld dat is in Nederland zo’n 15% en zeker niet allemaal beschermd. Daarnaast wil de EU aangetaste ecosystemen tegen 2030 herstellen, in al het EU-beleid rekening houden met biodiversiteitsdoelstellingen, en minimaal 10% van het langetermijnbudget voor 2021-2027 reserveren voor inspanningen om de biodiversiteit te verbeteren. Europarlementsleden onderstrepen ook de behoefte aan duurzamere land- en bosbouwmethoden, waaronder bindende EU-brede streefdoelen voor het gebruik van pesticiden.

Lees de verklaring van het Europees Parlement hier.