Zienswijze Natuurvergunning Lelystad Airport

Zienswijze Natuurvergunning Lelystad Airport

De Natuur- en Milieufederatie Flevoland heeft een zienswijze ingediend op de natuurvergunning Lelystad Airport. Direct na de ter inzagelegging van de natuurvergunning kwam er al veel kritiek. Het onderwerp ‘Lelystad Airport’ is immers controversieel verklaard na de val van het kabinet, en de beslissing om het vliegveld te openen is daarmee doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Ook inhoudelijk is er genoeg aan te merken: de natuurvergunning is aangevraagd voor 10.000 vliegtuigbewegingen terwijl de minister uiteindelijk 45.000 vliegtuigbewegingen wil realiseren. Het opsplitsen van een natuurvergunning met grote effecten op het milieu en de leefomgeving mag echter niet. Wij hebben hierover vragen gesteld in onze zienswijze.

Met de stikstofruimte die de minister wil vrijgeven voor de 10.000 vluchten kunnen zo’n 70.000 woningen gebouwd worden. De Commissie Remkes heeft hun rapport over stikstof niet voor niets ‘Niet Alles Kan’ genoemd. We hebben in Nederland beperkt ruimte voor wonen, natuur, industrie en mobiliteit. We staan de komende jaren voor grote keuzes, wij pleiten voor een zorgvuldige afweging tussen deze belangen zodat we ook in de toekomst in een groen en duurzaam Flevoland kunnen wonen, werken en recreëren.

Zienswijze Natuurvergunning