Zonneladder gaat landelijk!

15 januari 2019

In juni 2018 hebben de NMFF en Natuurmonumenten samen gereageerd op de Structuurvisie Zon van de Provincie Flevoland. Daarin hebben de NMFF en Natuurmonumenten een eigen voorstel voor locaties voor de opwekking van grootschalige energie in Flevoland gemaakt met behulp van een zonneladder. De bijbehorende kaart is bij de Flevolandse overheden inmiddels goed bekend.

Nu, 6 maanden later, presenteren ook de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties een zonneladder voor gebruik door overheden en projectontwikkelaars. Deze landelijke zonneladder hanteert vergelijkbare uitgangspunten, alleen vertaalt deze niet naar een kaart. De zonneladder geeft de wenselijkheid weer van verschillende vormen van grootschalige zonne-energie.

Op nummer 1 van de zonneladder staan natuurlijk daken van gebouwen, op onbenutte bebouwde locaties en op infrastructurele werken. Deze locaties worden aangemerkt als “no regret” en wij zien dan ook liever vandaag dan morgen daar zonnepanelen verschijnen. De Natuur en Milieufederaties doen ook aanbevelingen om zonne-energie te ontwikkelen met en voor de lokale gemeenschap. Deze aanbevelingen komen uit de dagelijkse praktijk van de NMFs en de energie-initiatieven waar zij mee samenwerken.
De landelijke zonneladder is ontwikkeld met de praktijkervaringen van de verschillende Natuur en Milieufederaties, waaronder die van Flevoland. Op deze manier zijn de lokale lessen beschikbaar voor een landelijk publiek, waaronder ook de landelijke beleidsmakers.

Bekijk hier de landelijke zonneladder.