Overheden en maatschappelijke partijen werken aan RES 1.0 

Overheden en maatschappelijke partijen werken aan RES 1.0 

 

 

 

 

 

Overheden en maatschappelijke partijen werken aan RES 1.0 

Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) zijn alle overheden en maatschappelijke partners hard aan het werk om, na de concept RES,  RES 1.0 te schrijven. Een van de onderwerpen daarbinnen is elektriciteitsopslag. Het elektriciteitsnetwerk in Flevoland heeft vanwege de groei aan wind- en zonne-energie steeds minder ruimte. De energietransitie is een belangrijk onderwerp en wij steunen de betrokken overheden in het streven om duurzame energie op te wekken in Flevoland.

Daardoor kunnen sommige energieprojecten niet doorgaan. Enorm spijtig en vanwege de klimaatambitie ook niet wenselijk. Daarnaast is ook er een onbalans tussen de opgewekte energie en de gebruikers. Daarom neemt de Natuur en Milieufederatie deel aan de werkgroep Opslag om, samen met alle partners, te kijken naar oplossingen hiervoor. Benieuwd naar wat de denkrichtingen zijn? Neem contact met ons op via energieloket@nmfflevoland.nl