Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

De energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid. Van jongeren in een drukke stad tot ouderen in een rustige woonwijk: iedereen moet de mogelijkheid krijgen om mee te doen met de duurzame energietransitie. De Natuur en Milieufederatie Flevoland zet zich in voor een maatschappelijk gedragen RES. Voor ons betekent dit inzet op een goede landschappelijke inpassing van energieprojecten, toewerken naar 50% lokaal eigendom en goede participatietrajecten, het bevorderen van natuurinclusieve energieopwek en toewerken naar een maatschappij inclusieve RES. Hierbij zetten we ons in om energiearmoede te beperken. Tenslotte zijn we oplettend wanneer het gebieden betreft die een speciale natuurstatus hebben zoals de Natura-2000 gebieden en de terreinen die onderdeel zijn van het NatuurNetwerk.

Samen met andere Natuur en Milieufederaties werken we aan de RES’en binnen de Participatiecoalitie.

Contactpersoon

Publicaties RES

Hieronder vindt u de publicaties van Natuur- en Milieufederatie Flevoland die te maken hebben met de Regionale Energie Strategie. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.