Stikstofaanpak Flevoland

Aanpak Stikstof Flevoland

In Flevoland hebben we relatief weinig last van stikstof. Dit komt omdat we in Flevoland relatief weinig grote veehouderij hebben en ook weinig veehouderij dichtbij beschermd Natura2000-gebied. Toch moeten we ook in Flevoland onze stikstofuitstoot met 24% reduceren in 2030. De Natuur en Milieufederatie helpt agrariërs bij het bereiken van dit doel. Zij vormen een belangrijk deel van Flevoland en haar geschiedenis. Maar zonder natuur kunnen we in de toekomst niet boeren. Daarom gaan we voor een rijke natuur en een goede agrarische sector! 

contactpersoon

Profiel Thijs Maartens

Thijs Maartens

Beleidsmedewerker Ruimte