NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu

Publicaties

Op deze pagina vindt u de publicaties van Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact op via [email protected].

Klik hier voor het jaarverslag, de statuten en het meerjarenbeleidsplan.

Corporate folder

Energie:
Waterstof slim toepassen met de waterstofladder (2020)
Handreiking participatie en participatiewaaier (2019)
Lokale Energie Monitor (2019)
Gedragscode op zonne-energie: Zon op land (2019)
Energieloket Flevoland helpt! (2019)
Energieloket Flevoland: samen voor groene energie (2019)
Wegwijzer Energieloket Flevoland: wie kan uw organisatie helpen? (2019) 
Warmtepact: geef warmte de leiding (2019)
Wind- en  zonneparken  realiseren  samen met  inwoners (2019)
Transitievisie warmte (2019) 
Checklist natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie (2019) 
Magazine “Superzuinig wonen en verbouwen”(2018)
Verslagen innovatietafels Lelystad (2018)
Quick-Scan Duurzaam inkopen Flevolandse Overheden (2015)
Uitvoeringsagenda Flevoland SER Energie Akkoord (2014)
7 klimaatommetjes in Flevoland
Geconcentreerde windkracht (2009)
Folder Energierijke wijken Almere (2009)
Een visie op de duurzaamheid van bio-energie (2008)
Klimaatbestendig Flevoland (2007)
Ondernemen in een goed klimaat (2007)
De toekomst is Almere (2005)

Natuur en water:
Natuurlijk met vrijwilligers in Flevoland (2017)
Kansen voor een klimaatbestendig Flevoland (2009)
Wandeling langs natuurboulevard Almere (2008)

Ruimte:
Zienswijze Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 (2020)
Zienswijze Lelystad Airport (2019)
Inspiratie voor provinciale verkiezingsprogramma (2018)
Inspiratie voor gemeenteraadsverkiezingen (2018) 

Waterschapsverkiezingen (2018) 
Zienswijze ontwerp Structuurvisie Zon (juni 2018)
Folder Omgevingswet De Natuur en Milieufederaties (augustus 2015)
Visiedocument project Eetbare Leefomgeving (juli 2015)
Voedselbos Almere en Flevoland (augustus 2014)
Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF (29 juli 2014)
Maatschappelijk kader NMFF Alderstafel Lelystad (2012)
Nationaal Waterpark IJmeer Markermeer (2009)
Zienswijze Noordvleugelprovincie
Natte voeten of Spaanse Rivièra (2008)
Kaart Vlinderstrik (2007)
Duurzame toekomstagenda Almere 2030
Flevoland klimaatneutraal 2026 (2006)
Visiebeeld Flevoland 2026 (2006)

Lokale netwerken:
Felicitatiekaart statenleden
Felicitatiekaart waterschapbestuurders
Magazine Flevopower 2016
Brochure Hink-stap-spring naar een duurzame wijk (2012)
Duurzaamheidsfonds Almere (2006)
Arena Almere Duurzaam Almere (2006)
Duurzaam Almere door_de_bril_van_bewoners (2005)

 

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief
  Inschrijven
  Volg ons via social media
  Wij worden gesteund door:
  Nationale Postcode Loterij
  CBF