Broedplaats ‘Zonneparken passend bij Drenthe’

Broedplaats ‘Zonneparken passend bij Drenthe’

In Drenthe zijn veel plannen voor zonneparken en er komen er steeds meer. Een ontwikkeling die bij kan dragen aan een toekomstig energieneutraal Drenthe, maar het moet wel in samenspraak met omwonenden en passen in het Drentse landschap. Dat is het standpunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

De komende tijd gaan we daarom binnen onze Broedplaats voor een mooier Drenthe aan de slag met het thema ‘Zonneparken passend bij Drenthe’.

Onderzoeksresultaten

In het kader van het publiek debat eerder dit jaar hebben we een onderzoek gedaan onder 140 panelleden. Daar zijn een aantal duidelijke resultaten uitgerold…

  1. Zonnepanelen moeten eerst op daken (67%).
  2. Een ruime meerderheid van 67% vindt dat zonneparken alleen mogen worden aangelegd met genoeg draagvlak van de omgeving.
  3. Een meerderheid van 60% vindt dat de omgeving ook moet meeprofiteren.
  4. Maar liefst 70% van de deelnemers willen meepraten als er een zonnepark in eigen omgeving komt.
  5. Zonneparken in beekdalen (72%) en natuurgebieden (75%) zouden verboden moeten worden.
  6. Zonneparken in landbouwgebieden alleen onder voorwaarden, aldus 55% van de deelnemers.
  7. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het op tijd betrekken van omwonenden (60%).

Bekijk hier alle resultaten (pdf).

Plannen voor zonneparken in Drenthe

In onderstaande kaart een overzicht met (potentiële) zonneparken in Drenthe. Dit kaartje geeft weer waarom dit thema wat ons betreft zeer actueel is. Klik op een cirkel voor meer informatie en oordeel zelf.

Relevante nieuwsberichten

Steun je ons werk voor een energieneutraal Drenthe waar ook rekening wordt gehouden met de omwonenden en natuur?