Natuurlijke Recreatie

Natuurlijke Recreatie

Recreanten komen naar Drenthe omdat het er zo mooi is. Ze genieten van fietsen en wandelen en waarderen de natuur, de rust en de ruimte. De Drentse natuur en het landschap zijn voor recreatieondernemers goud waard. Ook voor de Drentse economie is toerisme belangrijk. Veel Drentse recreatiebedrijven liggen in of in de nabijheid van natuurgebieden. In het verleden bleven te vaak kansen liggen om een recreatiebedrijf te vernieuwen of uit te breiden vanwege natuurregels. Daar was niemand bij gebaat, ook de natuur en het landschap niet.

 

Aanpak

Samen met de RECRON hebben we in Drenthe gekozen voor een positieve en innovatieve aanpak. In de praktijk blijkt dat natuur en recreatie prima samen kunnen gaan. Sterker nog: ze kunnen elkaar versterken, mits de partijen kiezen voor slimme oplossingen. Ondersteund door de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en het Recreatieschap Drenthe, hebben de RECRON en de Natuur en Milieufederatie Drenthe de aanpak Natuurlijke Recreatie Drenthe ontwikkeld.

In het Deelrapport Instrumentarium (pdf) zijn de vier instrumenten beschreven:

  1. De ontwikkeling van integrale ontwikkelingsperspectieven

2. De subsidieregeling ‘Toerisme Natuurlijk’ 2008-2010 (STINAT)
3. De inzet van kavelruil voor uitwisseling van gronden
4. Het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Drenthe

In de periode 1 januari 2009 tot 31 december 2016 heeft het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie 16 adviezen uitgebracht.