Zienswijze Milieufederatie Flevoland op Ontwerp Luimherziening

Zienswijze Luchtruimherziening

De NMF Flevoland heeft een zienswijze ingediend op de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening die tot 25 februari j.l. ter inzage lag. Na de val van het kabinet zijn maarliefst 10 beleidsartikelen die te doen hebben met de luchtvaart controversieel verklaard, waaronder de Luchtvaartnota en de opening van Lelystad Airport. Desondanks is deze Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening gepresenteerd. De NMF Flevoland is van mening dat de beslissing over de herindeling van het luchtruim overgelaten moet worden aan een nieuw kabinet, net als de andere beslissingen over de luchtvaart in Nederland.

Verder verzoeken wij de minister wederom om vast te houden aan het Aldersadvies: een evaluatie bij 25.000 vliegbewegingen. Ook vragen wij vast te leggen dat er géén vrachtvluchten en géén nachtvluchten tussen 23.00 en 06.00 worden toegestaan, dat Natura2000-gebieden het IJsselmeer, het Markermeer en de randmeren niet worden gebruikt als vaste aanvlieg- of vertrekroutes en dat er over deze gebieden niet lager dan 3500 voet wordt gevlogen. U kunt de hele zienswijze hier lezen.