Adviesloket Ruimte: Remkes adviseert over stikstof luchtvaart

17 januari 2020

Afgelopen week verscheen de Commissie-Remkes met haar stikstofadvies over de luchtvaart. Met het advies van Remkes lijkt de luchtvaart net als alle andere sectoren te moeten gaan bijdragen aan het oplossen van de stikstofcrisis. De uitstoot moet eerst omlaag, voordat de luchtvaart verder kan groeien.

Huiswerk voor het kabinet
De commissie zet het kabinet aan de slag: het dient alle stikstofuitstoot van de activiteiten op en rondom luchthavens in kaart te gaan brengen. Dat geldt ook voor de uitstoot boven de 900 meter, die eerder nog buiten beschouwing werd gelaten. Remkes schrijft in het advies: “Gezien de uitspraak van de Raad van State is het onvermijdelijk om voor de besluiten over Schiphol en Lelystad Airport een onderzoek uit te voeren waarin alle relevante factoren worden meegenomen.”

Ontbreken van natuurvergunning 
Zowel Schiphol als Lelystad Airport beschikken momenteel niet over een natuurvergunning,zo bleek het afgelopen jaar. Het adviescollege maakt terecht duidelijk dat voor alle vliegvelden een natuurvergunning moet worden aangevraagd. Verschillende organisaties hebben de minister inmiddels verzocht op te treden wanneer een natuurvergunning ontbreekt.

Luchtvaartnota biedt kansen
Milieuorganisaties roepen het kabinet op de stikstofcrisis niet los te zien van de klimaatproblemen. De luchtvaartnota, die het kabinet binnenkort wil aanbieden aan de Tweede Kamer, biedt de kans om grenzen te stellen aan de ontwikkeling van de luchtvaartsector en haar net als alle andere sectoren te behandelen.

Klik hier om meer te lezen.

Meer weten?

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.