Belangstelling luchthaven Lelystad sterk onderschat

16 januari 2014

Woensdagavond vond de informatieavond over de uitbreiding van luchthaven Lelystad plaats in theater Agora in Lelystad. Er kwamen 500 bewoners af op een zaaltje geschikt voor 200 mensen. Ex-minister Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel Lelystad, legde glashelder uit hoe de besluitvorming rond de uitbreiding tot stand is gekomen en welke verschillende vliegroutes nu in de milieu effect rapportage onderzocht worden. De uitkomsten van deze m.e.r. zullen in maart verschijnen.

Vanwege de overgrote belangstelling werd diezelfde avond de presentatie herhaald en wordt er op donderdag 23 januari om 20.30 uur nog een extra informatieavond gehouden in de Agora. De aanwezigen, waaronder veel bewoners van Biddinghuizen, maakten zich zorgen over hun gezondheid, de waarde van hun woningen en de leefbaarheid van hun rustige dorp. Ook waren er vragen over te verwachten geluidsniveaus, compensatieregelingen, nut en noodzaak van de uitbreiding en inspraakmogelijkheden.

De Natuur en Milieufederatie is geen ondertekenaar van het in 2012 verschenen Aldersadvies over de uitbreiding van de luchthaven, maar is wel deelnemer aan de Alderstafel. Inzet van de NMFF aan die onderhandelingstafel is o.a. het vermijden van woonkernen, een verbod op nachtvluchten en het overvliegen van de belangrijkste natuurgebieden op minimaal 3.000 voet (ca. 900 meter).  Uit jurisprudentie en onderzoek blijkt dat 3.000 voet de minimumhoogte is om verstoring van natuurgebieden te voorkomen en om botsingen van vliegtuigen met grote vogels zoals ganzen te vermijden. De natuurgebieden van Flevoland zitten jaarlijks vol met enkele tienduizenden zwanen en ganzen die een potentieel aanvaringsrisico vormen voor de luchtvaart wanneer deze op lage hoogtes zouden overvliegen.

Meer informatie:

Zienswijze Notitie Reikwijdte en detailniveau m.e.r.-procedure luchthavenbesluit Luchthaven Lelystad (2012)Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthaven Lelystad (2012)
Maatschappelijk kader NMFF Alderstafel Lelystad (2012)
Rapport Oostroute (jan. 2007)
Kaart Oostroute (jan. 2007)