NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu
Loket Ruimte: CTR-zone Lelystad Airport betekent einde aan Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)

Loket Ruimte: CTR-zone Lelystad Airport betekent einde aan Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)

Door de komst van grote vliegtuigen moet er op Lelystad Airport verkeersleiding en een control zone (CTR) zijn. Binnen de control zone (CTR) kunnen geen TUG’s (mogelijkheden voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik) meer worden verleend en bestaan er geen mogelijkheden meer voor structureel gebruik door luchtvaartuigen van nieuwe locaties.

Provincie Flevoland heeft hiervoor hun beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) in ontwerp aangepast. Dit werkt, in ontwerp, ook door in het Omgevingsprogramma Flevoland.

Ter inzage
Alvorens de wijzigingen definitief vast te stellen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over de ontwerpen kenbaar te maken. Bovengenoemde ontwerp besluiten liggen met ingang van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het provinciehuis te Lelystad. De ontwerpen zijn te raadplegen via deze webpagina. Daarnaast is de wijziging van het omgevingsprogramma ook in te zien op ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.9924.OPLuchtvaart-ON01.

Zienswijzen
Tot en met donderdag 14 november 2019 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over genoemde wijzigingen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad. U kunt ook per e-mail reageren via [email protected] onder vermelding van ‘wijziging beleidsregel Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)’ dan wel ‘wijziging Omgevingsprogramma Flevoland onderdeel luchtvaart’. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

Meer weten?

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! ([email protected], 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Inschrijven
Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF