Op weg naar aardgasvrije wijken

Op weg naar aardgasvrije wijken

Een van de grootste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs voor Nederland is dat we gaan stoppen met het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving. In Flevoland, maar ook in alle andere provincies. Dat betekent dat ruim acht miljoen huishoudens overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Een enorme uitdaging. Gemeenten, provincies, energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en lokale energie-initiatieven grijpen deze verandering aan om gezamenlijk de verduurzaming van Nederland te versnellen. Mensen in een groot aantal gemeenten kunnen er straks voor kiezen om energieneutraal te gaan wonen. Dat levert een flinke milieuwinst op en tegelijk ook een lagere energierekening.

 

Wijken stimuleren naar aardgasvrij wonen

Het stimuleren van particuliere woningeigenaren en huurders naar aardgasvrije wijken kan via wijkgerichte en collectieve aanpakken. De NMFF werkt binnen de landelijke Participatiecoalitie samen met partners om dit te bereiken. De NMFF heeft in de afgelopen jaren gegeven aan wijkinitiatieven in verschillende Flevolandse gemeenten.