Op weg naar aardgasvrije wijken

Op weg naar aardgasvrije wijken

In Flevoland zullen de gevolgen van een aardgasvrije energiehuishouding op termijn merkbaar worden. Zo zijn grote delen van Almere aangesloten op de stadverwarming: dit warmtenet wordt nu nog gevoed door gasgestookte centrales. In de toekomst zal daar dan een alternatief voor gevonden moeten worden. In Lelystad draait de stadsverwarming op houtsnippers en die van Zeewolde op mestvergisting.

De Flevolandse windmolens wekken heel veel schone elektriciteit op. Veel woningen in Flevoland zouden al hun energie uit elektriciteit kunnen halen. Een zogenaamde “ all electric” woning heeft geen aardgasaansluiting meer, maar wordt elektrisch verwarmd door een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen en eventueel een zonneboiler. In Nederland is vrijwel altijd een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig, omdat zonnepanelen in de winter niet goed stroom opwekken om helemaal zelfvoorzienend in energie te zijn, ook niet met een thuisaccu.

Stoppen met aardgas in de gebouwde omgeving
Een van de grootste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs voor Nederland is, dat we gaan stoppen met het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving. In Flevoland, maar ook in alle andere provincies. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Een enorme uitdaging. Gemeenten, provincies, energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en lokale energie-initiatieven grijpen deze verandering aan om gezamenlijk de verduurzaming van Nederland te versnellen. De partijen kunnen samen vanaf 2030 een CO₂-reductie van ruim 5 megaton per jaar realiseren. Nederland moet af van zijn verslaving aan fossiele energie. Er is veel winst te behalen in CO₂-reductie in woningen. Mensen in een groot aantal gemeenten kunnen er straks voor kiezen om energieneutraal te gaan wonen. Dat levert een flinke milieuwinst op en tegelijk ook een lagere energierekening.

Contactpersoon: Vera Dam