Genomineerden Groene Pluim 2018

1 februari 2018

Op 13 februari 2018 reikt de Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) voor de negende keer de Groene Pluim uit in de Duurzaamheidswinkel Lelystad (Stadhuisplein 51).

De Groene Pluim wordt uitgereikt aan een vrijwilliger, inwoner, organisatie of gemeente die zich op een bijzondere manier ingezet heeft voor de Flevolandse Natuur. Dit jaar is het thema ‘het groene erfgoed’.

Klik hier voor het programma.

Overzicht genomineerden

Onderhoudsgroep van de heemtuin in stadspark Lelystad (IVN Lelystad en KNNV)
40 jaar geleden is de heemtuin als erfgoed overgedragen van de gemeente aan vrijwilligers van IVN en KNNV die het beheer en onderhoud doen. Om de heemtuin, die beschouwd werd als een ‘uniek stukje natuur’ te behouden werd een groepje vrijwilligers van IVN Lelystad en de KNNV, met als centrale ‘spil’ Dieuwke Donders actief in de heemtuin. Talloze bezoekers (de heemtuin is het jaarrond open voor het publiek, de toegang is uiteraard gratis) genieten van deze zeer bijzondere plek, schoolklassen komen op bezoek om vlinders en andere dieren te spotten en bovendien worden er regelmatig natuurexcursies gehouden.

Nico Dijkshoorn (KNNV Lelystad)
Nico Dijkshoorn verzorgt al vele jaren (ongeveer 30 jaar) een rubriek in het Lokvogeltje, verenigingsblad van de KNNV, en sinds kort in de Flevolacus, verenigingsblad van het IVN een rubriek over de (ontwikkeling van) ‘de natuur’ in Flevoland. Hij doet dat, mede gezien zijn achtergrond, met een bijzonder grote kennis van zaken maar ook met een aanstekelijk enthousiasme. Ook is Nico werkzaam geweest bij Het Flevolandschap. Dat de mening van Nico Dijkshoorn als waardevol wordt beschouwd, ook buiten de eerder genoemde verenigingen, is duidelijk. Dat het bovenstaande alles te maken heeft met (het behoud van) cultureel erfgoed in/van Flevoland is overduidelijk

Norbert Kwint (boswachter Waterloopbos) en Jan Akkermans (beheerder), beiden werkzaam bij Natuurmonumenten
Rijksmonument Waterloopbos is een historisch openluchtlaboratorium in een prachtig polderbos. Hier zijn honderden onderzoeken uitgevoerd naar het gedrag van water. Er zijn restanten te vinden van het onderzoek naar de Deltawerken, maar ook van waterwerken voor exotische plekken. De oudste modellen dateren uit de jaren vijftig, de tijd van de wederopbouw waarin grote waterwerken werden aangelegd. De talrijke modellen van het Waterloopbos is te danken aan het voormalige waterloopkundig laboratorium De Voorst. Het raakte echter wat in verval de afgelopen jaren. Met de komst van de computer werd het veldwerk geleidelijk aan overbodig en in 1996 sloot het laboratorium. Bijna viel het bos begin jaren negentig ten prooi aan bungalowbouw die alle historie zou uitwissen. Dat werd voorkomen dankzij actie van omwonenden. Eind 2002 verwierf Natuurmonumenten deze plek en werd het Waterloopbos veiliggesteld. Gemarkeerde wandelroutes leiden je langs de modellen van waterwerken die als ruïnes in het bos liggen. Norbert Kwint  en Jan Akkerman Natuurmonumenten hebben zich ingezet voor verwerving van deze plek en hebben een plan gemaakt voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het Waterloopbos. Een plek waar onze geschiedenis levend wordt gehouden en de natuur de ruimte krijgt.

Genootschap Het levende huis (Almere)
Het genootschap onderhoudt  zelf al jaren het  kunstwerk ‘Het Levende Huis’, een plattegrond van een woningwetwoning van buxusstruiken in het Vroege Vogelbos. In 1992 is langs de Muiderweg, in samenwerking met de kunstenares Anne Mieke Backer uit Rotterdam, een nieuw levend huis aangeplant. Het Genootschap het Levende Huis neemt op zich voor de snoei te zorgen. Ditmaal wordt alleen de buxus aangeplant en Backer ontwerpt een nieuwe woning met interieur op basis van voorbeelden van woningwetwoningen die te vinden zijn in de Korn- en Oldewierde in Almere Haven.  In 1981 werd op een eiland in de Leeghwaterplas al eerdere een ‘Monument voor een woningwetwoning’ aangeplant. Het kunstwerk verloederde echter.

IVN Bomentuin en bostuin (IVN Almere)
De IVN Bomentuin op stadslandgoed De Kemphaan is in maart 2004 ingeplant en bestaat uit een grasveld met bomen, een stukje bos en een wilgenstruweel. De meeste boom- en struiksoorten die in het openbaar groen in Almere zijn aangeplant vind je hier bij elkaar gebracht in een educatieve bomentuin. In augustus 2015 is gestart met het vernieuwen van de boom informatie paaltjes in de IVN Bomentuin. De IVN Bostuin is een eductatieve beleeftuin – gelegen naast het Eksternest in het Vroege Vogelbos in Almere. Naast IVN-leden zijn ook vrijwilligers uit de buurt actief in de Bostuin.

Zwemevent ‘Rondje Pampus’ van Het Blauwe Hart
Beleef de weidse natuur van het IJsselmeergebied en zwem mee in het meest uitgestrekte landschap van Nederland! Het Blauwe Hart wil dit deel van het Markermeer onbebouwd houden en vestigt via diverse activiteiten daar de aandacht op. De afgelopen 5 jaar is dit evenement georganiseerd om de aandacht te vestigen op de uniciteit van dit historische deel van  Markermeer, en door het op deze unieke manier  laten beleven. Het Blauwe Hart verdient deze nominatie, mede vanwege het organiseren van het jaarlijkse Zwemevent rondom het historische eiland Pampus.

De historische beleefactiviteiten van de Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied
Het Rivierduingebied heeft, ondanks dat Flevoland vrij jong is, een oeroude geschiedenis. De prehistorische Rivierduinen zijn nog goed zichtbaar in het Rivierduingebied en ook de Swifterbantcultuur duikt nog regelmatig op. Er zijn al vele schepen en voorwerpen uit de prehistorie gevonden en tentoongesteld! De coöperatie maakt cultuurhistorie beleefbaar via diverse projecten zoals het informatiecentrum, interactieve wandelroutes en educatieprogramma’s.  De coöperatie heeft ook het  initiatief genomen voor onderhoud en vernieuwen van de fietspaden door het Rivierduingebied. Er is door de coöperatie een boshut gebouwd, waar wandelaars kennis kunnen nemen van het gebied en over de bijzondere Swifterbantcultuur uit de prehistorie.  Mede door de NM-coöperatie zijn wandelpaden aangelegd die lopen door het gebied en over grond van de leden van de coöperatie. Tijdens de wandeling zijn ook de sporen van de prehistorie in de grondlagen zichtbaar terug te vinden. De coöperatie heeft ook het initiatief genomen voor onderhoud en vernieuwen van de fietspaden door het Rivierduingebied.

Torenbosje van Stichting projecten Rondom Het Greppelveld
Rondom het Greppelveld is gelegen aan de Oostkant van Dronten, tussen de Hanzelijn,  Bremerbergweg en de Hoge Vaart. De stichting Projecten Rondom Het Greppelveld ontwikkelt het Torenbosje tot een recreatief knooppunt. In het Torenbosje komen veel historische lijnen samen: er heeft een olieboortoren gestaan, er was een dorpje gepland, er is een musquito (vliegtuig) in de omgeving neergestort. Bij de uitwerking zal het bosje recreatieve aantrekkingskracht krijgen door onder andere de verhalen te vertellen over het dorpje Abbert dat oorspronkelijk op deze locatie was gesitueerd en de in 1965 daar geplaatste olieboortoren. Door de geringe olieopbrengst is dit niet doorgezet.

Markering vergane schepen in Flevoland door Landschapsbeheer Flevoland
Op de oude zeebodem van Flevoland zijn resten van schepen te vinden. Vaak schepen uit de 17-de of 18-de eeuw. Enkele van deze schepen zijn opgegraven maar een groot deel ligt geconserveerd in het landschap. Reizend door het Flevolandse land kom je soms een blauwwitte paal met een rood scheepje tegen. Een markering van een tragedie die zich hier eeuwen geleden heeft afgespeeld. Landschapsbeheer Flevoland heeft  de vindplaatsen gemarkeerd via rood wit gestreepte palen om te laten zien waar scheepswrakken (Zuiderzeeperiode) en vliegtuigwrakken (2e WO) liggen.

Marien Abspoel en Annemarie Tholen (stichting Paradijsvogelbosje)
Een project als Oosterwold is zeer geschikt voor aanleg van voedselbossen, permacultuur, ecologische tuinderijen, integratie van bomen in agrarische bedrijfsvoering, aanleg ecologische wijken in parken en herstel van het cultuurlandschap. Sterker nog: er zijn Oosterwolders die op zich, met hun eigen kavelgrootte, al als losstaand project in aanmerking kunnen komen. De krachten bundelen is echter veel beter zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan dit initiatief. Voor de boomplantactie is een samenwerking gezocht met st. Heg en Landschap. Voor deze actie en andere activiteiten is de Stichting Paradijsvogelbosje opgericht. De initiafnemers  en de bewoners willen zich via deze stichting inzetten om gezamenlijk het landschap vorm te geven en zo de landschappelijk en ecologische kwaliteit in Almere Oosterwold vergroten. Op deze manier wordt er gewerkt aan een nieuw Almeerse erfgoed.

Theo Haasnoot (wilgenknotgroep De Knoot)
Hij werkt al 25 jaar met een groep vrijwilligers van ongeveer 20 personen, gericht op het knotten van wilgen elke zaterdag in Almere.  Sinds begin jaren ’90 zijn de wilgen op het Starleypad in beheer van zo’n twintig enthousiaste vrijwilligers, mannen én vrouwen. Door deze bomen om de twee jaar te knotten, houden ze deze knotwilgenlaan in goede staat. Deze wilgen zijn zogenaamde schietwilgen.

Martin Jansen (directeur Het Flevo-landschap)
Martin Jansen richt zich als directeur van  Het Flevo-landschap op versterking van het groene erfgoed dat kenmerkend is voor Flevoland: de deltanatuur en het landschap met zijn grote maten en openheid.Een bijzondere ontwikkeling is het Nieuwe natuurproject Noorderwold-Eemvallei.. In 2017 heeft Martin Jansen samen met de provincie Flevoland de eerste 185 hectare hiervoor verworven. Eveneens bij Almere vindt in de Pampushout een ontwikkeling van polderbos naar stadsbos plaats. Verbinding met mensen, inwoners en bezoekers, wordt ook nadrukkelijk gezocht in het Nationaal Park Nieuw Land, waarvan Martin Jansen een van de mede-initiatiefnemers is.

IJsbrand Zwart (beleidsmedewerker bij Het Flevo-landschap)
IJsbrand is net gestart bij Het Flevo-Landschap maar heeft al in 2017 met zijn team laten zien dat Het Flevolandschap pro actief bezig is om het gebied rond de Blocq van Kuffeler en de Lepelaarsplassen een nieuw cachet te geven.  Belangrijk is daarbij rekening houden met de ecologische kwaliteiten van dit bijzondere stukje geschiedenis van Flevoland. Samen met beleidsmakers van de Provincie en de Gemeente Almere, natuurorganisaties, het Waterschap en bewoners rond de Trekvogel is Het Flevo-landschap verbindend bezig om dit gebied op een natuurlijke manier, toeristisch en recreatief aantrekkelijk te maken, in het kader van de vrijetijdseconomie van Almere.

Lees ook:
Marker Wadden wint Groene Pluim 2017
Genomineerden 2017 bekend
Peter Kouwenhoven wint Groene Pluim 2016