Onrust rond vliegroutes Lelystad

21 april 2017

Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) volgt de uitbreidingsplannen voor de luchthaven Lelystad op de voet. Ze neemt namens haar lidorganisaties deel aan de Alderstafel Lelystad en vertegenwoordigt daar de belangen van natuur en milieu in Flevoland.  Ook heeft de NMFF zitting in de CROL (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad, zie ook http://www.crollelystad.nl/) De laatste tijd is er onrust rond de vliegroutes.

Bij de besluitvorming rond de uitbreidingsplannen heeft de NMFF destijds aangedrongen op het uitvoeren van een tussenevaluatie bij doorgroei naar meer dan 25.000 vliegtuigbewegingen na 2020, het borgen van de tijden voor de nachtsluiting (tussen 23:00 en 6:00 uur) en het vermijden van vliegen boven woonkernen en natuurgebieden.  (Zie ook onze zienswijze). Deze punten zijn in 2012 overgenomen in het Aldersadvies dat aan de vooravond van de besluitvorming rond de uitbreiding van Luchthaven Lelystad verscheen.

Bezorgdheid
Onlangs bereikten ons veel bezorgde geluiden vanuit omringende provincies. Aanleiding was het besef vanuit vooral Overijssel en Friesland dat de uitbreidingsplannen van de luchthaven mogelijk tot overlast gaat leiden in deze provincies.  Vooral bewoners, maar ook politici, uit Overijssel zijn bezorgd over geplande ‘wachtruimtes’ voor vliegtuigen op een hoogte van 6.000 voet (ca. 1.800 meter). Overigens zullen vertrekkende vliegtuigen van Lelystad voortdurend lange tijd op slechts 900 meter hoogte (3.000 voet) boven Flevoland vliegen voordat ze stijgen naar 1800 meter boven ‘het oude land’.

Als reactie op die bezorgdheid heeft staatssecretaris Dijksma gesprekken gevoerd met bestuurders uit Overijssel, die via de Provincie Gelderland al vertegenwoordigd is aan de Alderstafel Lelystad. Ook heeft de staatsecretaris een brief [pdf] naar de Tweede Kamer gestuurd over de vliegroutes van het vliegveld Lelystad in  relatie met OverijsselNa lezing van deze brief meent NMFF dat  een aantal belangrijke afspraken uit het Aldersadvies  2012 op losse schroeven lijken te komen staan, zoals de afgesproken nachtsluiting, het zoveel mogelijk vermijden van woonkernen en niet overvliegen van Natura 2000 gebieden (lager dan 3.000 voet), en dat over een doorgroei naar 45.000 vliegtuigbewegingen pas kan worden besloten na een goede evaluatie van de effecten op natuur, werkgelegenheid, geluidhinder en landbouw bij 25.000 vliegtuigbewegingen na 2020. Ook vanuit gemeente Dronten is  bezorgdheid over deze punten ontstaan, die de gemeente heeft verwoord in een eigen brief.

Afspraken Aldersadvies herbevestigd
Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel Lelystad, bevestigd aan de gemeente Dronten in een schriftelijke reactie dat er niet wordt getornd aan de afspraken uit het Aldersadvies uit 2012. NMFF zal daar ook goed op blijven letten en voelt zich daarin gesteund door de oplettende houding van de gemeente Dronten. Wel verontrust ons de passage waarin de heer Alders wijst op  de snellere groei van Schiphol, waardoor mogelijk ook de groei van het aantal vluchten vanaf Lelystad sneller zal gaan. De  prognose van een groei van 2.000 vluchten per jaar , lijkt mogelijk  te laag. Schiphol nadert met 497.000 vluchten per jaar het maximum van  500.000 vluchten per jaar.

Veiligheid en complexiteit
Al eerder werd bekend dat de opening van het vernieuwde Lelystad Airport minimaal een jaar vertraging heeft opgelopen door interne problemen bij Luchtverkeersleiding Nederland: op 1 april 2019 in plaats van 1 april 2018. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport uit waarin zij haar zorgen kenbaar maakt over de complexe indeling van Schiphol en het omliggende luchtruim. De Onderzoeksraad concludeert dat de grenzen van de groei van Schiphol in zicht zijn. Bovendien zijn maar liefst 70% van alle passanten  op Schiphol overstappers op vluchten naar andere buitenlandse bestemmingen. De toevoeging van vliegveld Lelystad aan het drukbevlogen Nederlandse luchtruim maakt de situatie er niet eenvoudiger op. Sterker nog: met de huidige indeling van het luchtruim kan Lelystad ‘slechts’ groeien naar 10.000 vliegtuigbewegingen. Voor een groei van 25.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad is een geheel nieuw herontwerp nodig van het Nederlandse luchtruim. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu komt binnenkort met een plan van aanpak hiervoor.  NMFF zal ook deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en ijken aan de afspraken in het Aldersadvies luchthaven Lelystad uit 2012.

Zie ook: