Raad van State over de uitbreiding van Lelystad Airport

17 januari 2017

De uitspraak van de Raad van State over de uitbreiding van Lelystad Airport roept wisselende reacties op. De Raad wees de bezwaren af van de Vogelbescherming en twee omwonenden. Hierdoor kan de uitbreiding van de luchthaven definitief doorgaan.

Vogelbescherming Nederland
De Vogelbescherming is teleurgesteld dat zij geen gelijk heeft gekregen, zegt woordvoerder Kees de Pater. De organisatie blijft erbij dat een eerder onderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld voor vogelsoorten onvolledig en achterhaald is.

De Vogelbescherming constateert dat de Raad van State geen aanvullende maatregelen nodig vindt om de veiligheid van het vliegverkeer te garanderen, en soorten in stand te houden. Dan hoeven er rond de Oostvaardersplassen dus ook geen vogels te worden afgeschoten, stelt de organisatie. Zij gaat er op toezien dat dit ook niet gebeurt.
Wat betreft het beleid om de positie van de kiekendief in Flevoland te garanderen, mag er nog wel een extra inspanning worden geleverd, zegt de Vogelbescherming.

Zie ook:

Provincie en Lelystad Airport zetten luchthavenbesluit op losse schroeven
Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29 juli 2014
Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
Reactie NMFF Luchthavenoverleg actuele ontwikkelingen 6 mei 2014 
Maatschappelijk kader Natuur en Milieu ontwikkeling luchthaven (2010)