Vaststelling Luchthavenbesluit Luchthaven Lelystad

1 april 2015

Besluit van 12 maart 2015 tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad (Luchthavenbesluit Lelystad). Lees hier het besluit.

In de zomer van 2014 heeft het zogenaamde ontwerp Luchthavenbesluit, met daarbij de milieueffect rapportage, van de geplande uitbreiding van de luchthaven Lelystad ter inzage gelegen. In totaal zijn er 955 reacties (zienswijzen) op de stukken binnengekomen, waarvan zo’n 600 uit Biddinghuizen. De Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook een zienswijze ingediend waarin we vooral het handhaven van de nachtsluiting benadrukken en een gedegen go / no go besluit tussen de tweede en derde fase van de uitbreiding (van 25.000 naar 45.000 vliegtuigbewegingen). Daarnaast vragen we aandacht voor het niet overvliegen van natuurgebieden lager dan 3.000 voet (woonkernen volgens afspraak al vermeden), het effect van vogelbeheer op de Oostvaardersplassen en het verlies aan opwekkingscapaciteit duurzame energie.

Zie ook:

Provincie en Lelystad Airport zetten luchthavenbesluit op losse schroeven
Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29 juli 2014
Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
Reactie NMFF Luchthavenoverleg actuele ontwikkelingen 6 mei 2014 
Maatschappelijk kader Natuur en Milieu ontwikkeling luchthaven (2010)