Wie verdient de jaarlijkse Groene Pluim?

30 november 2017

Nominaties welkom voor thema ‘natuurlijk erfgoed’ in Flevoland. 

In februari 2018 reikt Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de negende keer de Groene Pluim uit. De Groene Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt overhandigd aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor beleving van de Flevolandse natuur.

Dit jaar is het thema ‘het groene erfgoed’. U kunt daarbij denken aan het beschermen en behouden  van het groene verleden van Flevoland. Zo zijn er tal van historische sporen te vinden in de Flevolandse natuur en het landschap. Het thema is geïnspireerd door het Europees Erfgoedjaar in 2018.

Natuur- en Milieufederatie Flevoland ontvangt graag tot 30 januari 2018 nominaties voor personen of organisaties die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze hebben ingezet om het ‘groene’ erfgoed van Flevoland zichtbaar te maken. Welke vrijwilliger, inwoner, medewerker, bedrijf, organisatie of gemeente verdient volgens u een Groene Pluim?

Begin 2010 heeft Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de eerste keer De Groene Pluim uitgereikt. De Groene Pluim is een begerenswaardig beeldje, ontworpen door de Almeerse kunstenaar Vincent van Ginneke. Begin 2018 zal de huidige bezitter van De Groene Pluim, het project MarkerWadden van Natuurmonumenten het beeldje overdragen aan de winnaar van De Groene Pluim 2018! Eerdere winnaars waren de gemeente Noordoostpolder (2010), Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland (2011), de Werkgroep Natuur & Milieu Golfresidentie Dronten (2012), Inge Hagens van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland (2013), Lennard Duijvestijn van Het Landgoed Roggebotstaete (2014),  Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (2015), Peter van Kouwenhoven (2016), project MarkerWadden van Natuurmonumenten (2017).

Nominaties kunnen tot 30 januari 2018 doorgegeven worden aan Samantha Raj via s.raj@nmfflevoland.nl of op tel. nr. 0320 253505.

Bij de nominatie tevens een korte motivatie toevoegen waarom de genomineerde een bijzondere of inspirerende bijdrage levert aan het ‘groene’ erfgoed in Flevoland.

Winnaars Groene Pluim
2017 Marker Wadden, Natuurmonumenten
2016 Peter Kouwenhoven
2015 Stichting Zelfbeheer Hoekwierde
2014 Roggebotstaete