Opnieuw onrust rond vliegroutes Lelystad

27 juni 2017

Het luchtruim boven Nederland is druk en complex. Niet alleen moet rekening gehouden worden met het verkeer van en naar Schiphol, maar ook met vliegroutes van Defensie, schietterreinen van de Marine en de Landmacht, vliegverkeer van en naar Eindhoven en vliegverkeer naar Belgische, Britse en Duitse luchthavens.
Daarnaast is afgesproken om woonkernen te vermijden, niet onder 3000 voet boven natuurgebieden te vliegen en op 6000 voet boven het ‘oude land’ te vliegen. Samen de hoge zendmasten bij Zeewolde en de windturbines leidt dit tot de B+ vliegroutes van en naar Lelystad (de zgn. links-linksom routes).

De aansluiting van de lage routes, van en naar het vliegveld, op de hoge routes (de ‘snelwegen voor vliegtuigen’) liet nog op zich wachten. De concept routes zijn vorige week bekend geworden. Ook deze routes zorgen voor verrassingen. Nu is Lelystad met 100.0000 vliegbewegingen het belangrijkste vliegveld voor kleine vliegtuigjes verkeer (VFR verkeer). Omdat kleine en grote vliegtuigen niet goed samen gaan, was het plan om de kleine vliegtuigen op termijn bijvoorbeeld naar vliegveld Teuge, bij Apeldoorn, te verplaatsen. Ongeveer de helft van de huidige vliegbewegingen zou dan naar Teuge worden verplaatst. Eerder moesten de zweefvliegers bij Biddinghuizen naar elders verhuizen.

Wat blijkt nu: een van de ‘opritten’ naar de lucht ‘snelwegen’ loopt precies over vliegveld Teuge en door het luchtruim van de zweefvliegers bij Lemelerveld. Hiermee lijkt ook vliegveld Teuge voor kleine vliegtuigjes geen optie meer te zijn, omdat het vliegveld sterk afhankelijk is van parachutespringers die vanaf 6000 voet springen. Sowieso hebben ook de nieuwe routes 120 dagen per jaar last van militaire oefeningen of andere belemmeringen en zullen er op die dagen naar alternatieve routes boven Nederland gezocht moeten worden.

Deze zo juist verschenen routes bieden plaats voor 10.000 vliegbewegingen: boven dat aantal moet het gehele Nederlandse luchtruim opnieuw worden ingedeeld. Een complexe operatie die vermoedelijk niet vóór 2023 gereed is. Op 1 april 2019 zal vliegveld Lelystad, met een jaar vertraging, haar nieuwe deuren openen.

Ondertussen loopt Schiphol tegen haar grenzen aan en wordt druk gezet om Lelystad zo snel mogelijk te gebruiken voor 45.000 voornamelijk vakantievluchten. De gemaakt afspraken over de  routestructuur B+ (woonkernen en Oostvaardersplassen), de nachtsluiting en de evaluatie bij 25.000 vliegbewegingen blijven wat de Natuur en Milieufederatie Flevoland recht overeind. Deze afspraken zijn gelukkig meerdere malen bevestigd door alle deelnemers van de Alderstafel Lelystad. De afspraken schenden zou dan ook nooit mogelijk moeten zijn.

Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) volgt de uitbreidingsplannen voor de luchthaven Lelystad op de voet. Ze neemt namens haar lidorganisaties deel aan de Alderstafel Lelystad en vertegenwoordigt daar de belangen van natuur en milieu in Flevoland.  Ook heeft de NMFF zitting in de CROL (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad, zie ook http://www.crollelystad.nl/)

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? Loket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Zie ook: