Beëindiging deelname NMFF aan Alderstafel Lelystad

23 februari 2018

Op 2 februari jl. heeft het bestuur zowel de heer Hans Alders (voorzitter van de Alderstafel Lelystad) als Minister Cora van Nieuwenhuizen per brief te kennen gegeven voorlopig de deelname van NMFF aan de Alderstafel Lelystad te beëindigen.

Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat zij zeer hecht aan ‘zorgvuldigheid boven snelheid’. Dit betekent dat de NMFF haar rol als vertegenwoordiging van haar achterban goed wil kunnen vervullen, door enerzijds voldoende tijd te krijgen voor overleg met haar achterban (minimaal 2 weken) en anderzijds via volledige inzage in relevante stukken (zoals geactualiseerde milieu-effectrapportages en adviezen van de commissie MER).

Het bestuur heeft geconstateerd dat zij dit onvoldoende kan doen, en heeft daarom besloten om haar deelname aan de Alderstafel op 2 februari per direct op te schorten. NMFF heeft sinds dat moment niet meer deelgenomen aan Alderstafels of aan schriftelijke adviezen van deze Tafel.

Zodra het advies van de commissie MER openbaar is over de geactualiseerde milieu-effectrapporten zal NMFF overleg plegen met haar 54 lidorganisaties over haar zienswijze op de wijzigingen in de MER, inclusief gewijzigde routes en ontwerp-aansluitroutes op het hogere luchtruim.

De NMFF zal de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad via haar deelname aan de CROL (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad) vanzelfsprekend blijven volgen.

Zie ook:

– Zienswijze internetconsultatie ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport
– Consultatie over ontwerp-aansluitroutes luchthaven Lelystad
Opnieuw onrust rond vliegroutes Lelystad
– Onrust rond vliegroutes Lelystad
– Provincie en Lelystad Airport zetten luchthavenbesluit op losse schroeven
– Zienswijze NMFF op besluit Ministerraad groei luchthaven Lelystad (2015)
– NMFF zienswijze groei Luchthaven Lelystad vervat in Maatschappelijk kader (2014)
– Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29 juli 2014
– Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
– Reactie NMFF Luchthavenoverleg actuele ontwikkelingen 6 mei 2014
– Maatschappelijk kader Natuur en Milieu ontwikkeling luchthaven (2010)